Seminář o stáří: Stáří jako ztráta životního programu?

Vydáno 1.2.2019 Aktuality Pavla Jelínková

Občanské sdružení Ženy50, vás zve na jedinečný seminář na téma Stáří jako ztráta životního programu. Lektor a psychiatr Mudr. Ivan Pešek se spolu s vámi zamyslí nad stárnutím a hledáním životního programu.

Seminář obsáhne téma stáří, jako poslední období lidského života. Jeho počátek je velmi individuální, je těžké stanovit jeho obecnou hranici. Skutečností je, že s vývojem lidské společnosti, s pokrokem techniky a medicíny se hranice stáří posouvají stále do vyššího věku.

Je spojeno s úbytkem sil tělesných i duševních, se změnami v tělesných funkcích, s nárůstem nemocí. Ale také s osamělostí, opuštěností a mnohdy se „ztrátou životního programu“, jak to nazval slavný český lékař prof. Charvát. Lze na stáří nalézt i něco pozitivního?

Kdy a kde se seminář koná?

Akce se koná 5. února 2019 od 16.30 hodin do 18.30 hodinCentru Ženy50; Anenská 10 v Brně. Vstupné činí pro členy 100,– Kč a pro nečleny 130,– Kč. Přihlásit se lze na telefonních číslech, tel.č. +420 728 74 04 49, +420 604 37 55 46, nebo e-mailem info@zeny50.cz.

Občanské sdružení Ženy50

Sdružení bylo registrováno u Ministerstva vnitra ČR 21. listopadu 2006. Cílovou skupinou, na kterou je především zaměřena náplň a činnost sdružení, jsou ženy ve věku kolem padesátky a starší. Občanské sdružení je otevřeno každému, nezávisle na věku a pohlaví, kdo má zájem o aktivity sdružení.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: senior, smysl života, stáří