Skupinová aktivizační služba pro seniory

Vydáno 7.6.2019 Aktuality Pavla Jelínková

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, nabízí Skupinovou aktivizační službu pro seniory, určenou těm, kteří si nemají s kým popovídat a cítí se sami. Mohou se zde setkávat se svými vrstevníky, využívat různých nabízených forem trávení volného času, ale i měli povědomí o tom, kam se obrátit pro pomoc při řešení každodenních situací.

Reklama

Setkání je určeno seniorům starším 55 let, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání fyzická či psychická omezení, sociální izolace nebo ekonomické důvody.

Jak to probíhá?

  • Na začátku setkání je prostor pro sdílení a diskusi mezi sebou. Senioři, kteří se skupinové aktivizační služby účastní, mohou sdílet, jak prožili uplynulý týden, vyjádřit se k aktuálnímu dění či věnovat se tématům, která jsou pro ně důležitá či zajímavá.
  • V programu jsou i pohybové aktivity zaměřené na posílení fyzických dovedností, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, podporují psychickou pohodu, dobrou náladu. Na setkání si mohou účastníci vyzkoušet tance vsedě, jednoduchá cvičení na židlích s pomůckami apod.
  • Ale rovněž aktivity se zaměřením na trénink paměti, psychomotoriky, psychohygieny, dále tvořivé aktivity a diskuse na určité téma.
  • K celkovému rázu služby patří i infookénko, jež slouží k předání informací a tipů o bezplatných akcích pro seniory ve městě Brně a okolí. Současně je zde prostor pro tipy a sdělení od účastníků, jak na akce plánované, tak i na akce, kterých se zúčastnili.

Kdy setkání probíhají?

Skupinová setkání pro seniory probíhají po celý rok ve středu od 10 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin a to přímo v sídle centra pro rodinu a sociální péči na adrese Biskupská 280/7, Brno, 602 00. Každé setkání trvá cca dvě hodiny, přičemž zúčastnit se může vždy cca osm seniorů, přičemž přítomní jsou dva pracovníci, zajišťující individuální péči.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí programu Mgr. Eva Vostálovou, na telefonním čísle +420 735 747 813, nebo e-mailu eva.vostalova@crsp.cz, případně osobně na adrese Centra pro rodinu a sociální péči na adrese Biskupská 280/7, Brno, 602 00.

Zdroj foto: CRSP