Stáže ve firmách mohou využít i ženy po mateřské

Vydáno 24.7.2012 Aktuality Pavla Jelínková

Ženám po rodičovské dovolené by měl nástup a návrat do zaměstnání usnadnit projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Stáže ve firmách. Ten je nově určen nejen absolventům a dlouhodobě nezaměstnaným, ale též maminkám vracejícím se po rodičovské dovolené do práce. MPSV na realizaci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za přispění Fondu dalšího vzdělávání vyčlenil více než 800 milionů korun.

Samotný projekt je již v běhu a v rámci něj se vytipovávají vhodní uchazeči o první stáže, které by se měly rozběhnout v září 2012. Stáže budou mít délku od jednoho do šesti měsíců a celkem se v nich počítá se vzděláváním na pěti tisíc osob, které získají certifikát o úspěšném absolvování. Ukončení celého projektu je naplánováno v podzimních měsících roku 2014.

Nespornou výhodu bude mít projekt pro obě strany, tedy jak pro firmy, tak pro stážisty. Firmy si mohou budoucí zaměstnance proškolit podle svých propozic a zaměření, stážisté se naopak naučí mnohému novému a nebudou se muset dlouhodobě během započetí své práce aklimatizovat a zaučovat. Proto se uvažuje o tom, že se takovéto aktivity, tedy vzdělávání formou stáží, zařadí do legislativy a napomůže se zaměstnancům i zaměstnavatelům. Jedněm v získání kvalifikace a druhým v angažování kvalifikovaných pracovníků.

Zdroj info a foto: www.mpsv.cz