Světový den sociální spravedlnosti

Vydáno 16.1.2018 Aktuality Pavla Jelínková

Každý 20. únor byl od roku 2007 Organizací spojených národů za Světový den sociální spravedlnosti. Poprvé si jej lidé připomněli až o dva roky později.

Reklama

Světový den sociální spravedlnosti cílí na sociální spravedlnost a boj s odstraněním chudoby, uplatňováním a dodržováním lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Ty patří k základním hodnotám každé společnosti.

Sociální spravedlnost, jíž byl dvacátý únor zasvěcen, se zaměřuje na odstranění chudoby a na podporu sociální integrace. Sama sociální spravedlnost je založena na hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, přístupu k sociální ochraně a uplatňování lidských práv ve všech oblastech života, včetně bezpečnosti při práci.

V tento den – 20. 2. – si tedy díky mnohým akcím sociálního charakteru připomínáme to, co by mělo být samozřejmostí – pomoc slabším, starým, nemocným a handicapovaným. V současnosti ve formě sociálních služeb především terénního, ale i ambulantního charakteru, nebo sociálního poradenství, odlehčovacích služeb či služeb denních center a aktivizačních služeb.

Zdroj foto: Pixabay.com