V Olomouckém kraji probíhá projekt Služby sociální prevence

Vydáno 29.5.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Olomouc se účastní Individuálního projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, na který je poskytována finanční podpora EU. Projekt pod názvem Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (především zrakovým) postižením na Olomoucku II., má registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0­.0/15_005/0000057, když cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým (případně kombinovaným) postižením ve věku od 15 let.

Reklama

Projekt bude realizován do konce roku 2018, a jeho účelem je zajištění dostupnosti služby sociální rehabilitace v Olomouckém kraji. Pomoci má zdravotně, potažmo zrakově postiženým v nácviku speciálních dovedností, jež jim umožní dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Kupříkladu se v rámci projektu bude realizovat nácvik sebeobsluhy, výuka prostorové orientace samostatného pohybu s bílou holí, nácvik podpisu a výuka psaní všemi deseti na klávesnici bez kontroly zraku.

V době realizace projektu středisko Tyfloservis poskytne těžce zrakově postiženým v regionu Olomouckého kraje minimálně 4 864 intervencí a skupinových aktivit a minimálně 40 hodin přímé práce 16 novým uživatelům služby, což znamená 40 hodin každému ze 16 nových uživatelů služby.

Zdroj foto: Tyfloservis

Tagy: Poskytování služby sociální rehabilitace, Služby sociální prevence, těžce zrakově postižení, Tyfloservis, o. p. s.