Vyhlašuje se soutěž Pečující roku

Vydáno 15.4.2019 Aktuality Pavla Jelínková

Péče o seniory, nemocné a handicapované, především ta na neformální úrovni, je u nás stále velmi málo probírané téma. A přitom osob, které tuto péči potřebují přibývá. Z téměř 400 tisíc lidí, kteří se mezi pečující řadí, jsou to nejvíce ženy. Ty věnují péči o své blízké až 40 hodin v týdnu.

Reklama

Je o de facto plný úvazek, který je velmi psychicky a často i fyzicky náročný. A přibývá i další skupina pečujících, kteří při tom všem ještě chodí do práce, starají se o rodinu a k tomu věnují více než 16 hodin týdně svým blízkým v podobě neformální péče.

Je neformální a nenápadná

Tato neformální péče je často nenápadná, skrytá a nedoceněná, ani neoceněná. A to jak finančně, tak v sociálním a společenském směru. Je to přitom práce nejen velmi potřebná ale i vyčerpávající po všech stránkách – psychicky i finančně. Tito lidé mají ztíženou pozici na pracovním trhu, a často musejí dík své péči o druhé i ze svého zaměstnání odejít. Tak nepříznivě neformální péče ovlivňuje vztahy, práci i celkovou kvalitu života pečujících osob.

Společnost v Česku, stát a státní orgány jsou si vědomy stále více této pozice pečujících osob. A snaží se je stále více podporovat. MPSV proto nyní vyhlašuje soutěž Pečující roku, jejímž cílem je přitáhnout k této problematice větší pozornost a zároveň ocenit konkrétní neformální pečující.

Soutěž proběhne ve třech kategoriích

1)péče o seniora staršího 65 let 2)péče o člověka s postižením nebo dlouhodobě nemocného mladšího 18 let 3)péče o člověka s postižením nebo dlouhodobě nemocného staršího 18 let

Jak můžete někoho do soutěže nominovat?

  • Nominovat pečujícího člověka do těchto kategorií můžete tím, že zašlete jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail nominovaného a kategorii, v níž jej chcete nominovat na adresu: soutezpecujiciroku@mpsv.cz.
  • Nebo pošlete nominaci v obálce poštou, na adresu MPSV Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2. Na obálku napište heslo „Pečující roku“.
  • Do e-mailu nebo obálky napište krátký příběh (maximálně 250 slov) o dané osobě i to, o koho pečuje, jak dlouho a co to pro něj/ni znamená.
  • Podle příběhů se bude odborná porota rozhodovat.
  • Nominace je možné zaslat do 26. 4. 2019.

Vyhlášení výherců proběhne v Brně 15. 5. na Fóru rodinné politiky, kam budou vítězové pozváni. Ceny předá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zdroj foto: Pixabay.com