Workshop o spolupráci sociálních pracovníků a úřadů

Vydáno 18.7.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Proběhl workshop zaměřený na příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR, který se uskutečnil v měsíci červnu 2017 v Praze.

Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci působící ve veřejné správě, sociální pracovníci obecních úřadů, Úřadu práce ČR a krajských úřadů.

Program workshopu byl naplněn od dopoledních hodin až do podvečera zajímavými body.

 • 8:00 – 9:30 Prezence účastníků
 • 9:30 – 9:45 Zahájení workshopu

S úvodním příspěvkem ředitele Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Mgr. Davida Pospíšila.

 • 9:45– 10:00 Představení projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Přednášel Bc. Petr Votruba.

 • 10:00 – 10:20 Seznámení s Instrukcí MPSV č. 19/2016 Minimální standard rozsahu sociální práce na Úřadu práce České republiky v kontextu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi – Mgr. Leona Svobodová
 • 10:20 – 10:40 Vize rozvoje sociální práce MPSV – Mgr. Andrea Faltysová, vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
 • 10:45 – 11:20 Příspěvek Generálního ředitelství Úřadu práce k novelizaci zákona č. 111/2006 Sb. – Mgr. Iveta Sádovská, Bc. Jitka Vodrážková
 • 11:20 – 11:40 Diskuze
 • 11:40 – 12:20 Přestávka na oběd
 • 12:20 – 14:15 Odpolední praktický blok

Pracovní skupiny zaměřené na témata:

 • 1. Sociální práce s osobami v hmotné nouzi se zaměřením na dávky mimořádné okamžité pomoci
 • 2. Sociální práce se seniory a osobami s omezenou způsobilostí k právním úkonům
 • 3. Mapování a multidisciplinární spolupráce v oblasti bydlení s osobami ohroženými ztrátou bydlení
 • 4. Sociální práce ve vyloučené lokalitě
 • 5. Předávání, sdílení informací o klientovi
 • 14:15 – 14:45 Přestávka
 • 14:45 – 15:30 Prezentace výstupů z pracovních skupin a závěr workshopu
 • Do 17:00 Diskuze účastníků workshopu

Výstupy z workshopu budou zpracovány a vydány ve druhém čísle Zpravodaje sociální práce. Ten vyjde v říjnu 2017.

Vydání prvního čísla Zpravodaje sociální práce, v němž bude představen projekt Systémová podpora sociální práce, projekty spolupracujících obcí a novinky z oddělení koncepce sociální práce, je plánováno na srpen 2017.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: obecní úřady, sociální práce, sociální pracovníci, Úřad práce České republiky, workshop