Začal třetí ročník Ocenění Gratias: sociální pracovník roku 2020

Vydáno 15.7.2019 Aktuality Pavla Jelínková

Byl vyhlášen třetí ročník Ocenění sociálních pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v České republice. Ocenění Gratis dostávají sociální pracovníci na základě nominací, přičemž jednu můžete poslat i vy.

Nominace může zasílat kdokoli (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci) do 15. 9. 2019. Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci. Nominovaný musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu.

Ocenění Gratias je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do následujících pěti kategorií, když tu pátou navrhuje sama hodnotící komise a je věnována osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce.

Kategorie jsou

  • veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady)
  • sociální služby
  • zdravotnická zařízení
  • vězeňství, školy a školská zařízení
  • významný přínos v oblasti sociální práce

Jak to probíhá?

V první fázi procesu každý navrhovatel vyplní základní informace – své jméno a příjmení, k tomu jméno a příjmení nominovaného, dále kontakt na obě osoby a jejich souhlasy se zpracováním osobních údajů, vztah mezi tím, kdo nominuje a tím koho nominuje, samozřejmě především důvody nominace a podrobnější popis těchto důvodů.

Ve druhé fázi budou nominovaní osloveni tajemníkem hodnotící komise s žádostí o vyplnění formuláře s doplňujícími otázkami a zasláním dalších dokumentů (životopis, osvědčení, kopie článku, fotografie apod.) spolu s čestným prohlášením, nominant že splňuje odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v současné době vykonává pozici sociálního pracovníka.

Po 15.9.2019, tedy ukončení termínu pro zasílání nominací, tajemník komise předá zaslané dokumenty hodnotící komisi. Ta poté rozhoduje o vítězích. Hodnotící komise se skládá z odborníků v oblasti sociální práce a ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, které Gratias zastřešuje.

Vybraní sociální pracovníci budou oceněni na konferenci pořádané při příležitosti Světového dne sociální práce dne 19. března 2020. Ocenění bude podpořeno předáním plakety Gratias a písemným potvrzením o získání ocenění.

Formulář k nominaci k vyplnění zde

Zdroj foto: Pixabay.com