Zpráva o rodině v Česku pro rok 2017

Vydáno 20.11.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Zpráva o rodině byla vytvořena kolektivem autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a dle mandátu jím zřízené Odborné komise pro rodinnou politiku.

Reklama

Text zprávy je souhrnem poznatků odborníků zabývajících se z různých úhlů pohledu problematikou související s rodinou a rodinnou politikou. Zaměřuje se na aktuální situaci a popis současného stavu.

Obsahově se tato zpráva zaměřuje na klíčová témata, která se přímo dotýkají života současných českých rodin, a v nichž dochází k zásadnějším změnám pod vlivem měnících se podmínek.

Zpráva má devět kapitol

  • První kapitola pojednává o směřování a zajištění rodiny, pohledu veřejnosti na tuto sféru.
  • Druhá kapitola je o demografických trendech, problematice partnerství a rodičovství, založení a fungování rodiny.
  • Třetí kapitola přináší vývoj životní úrovně, zaměstnanosti a příjmové situace rodin, dopady a efektivitu daňově – dávkového systému i ohrožení chudobou.
  • Čtvrtá kapitola se zaměřuje na bydlení, dostupnost bydlení a vše s tím spojené.
  • Pátá kapitola pojednává o problematice zaměstnání a slaďování pracovního a rodinného života.
  • Šestá kapitola předkládá pohled na vzdělávání a výchovu dětí.
  • Sedmá kapitola se zaměřuje na výchovu a vztahy v rodině, systém služeb pro děti a rodiny, domácí násilí a náhradní rodinnou péči.
  • Osmá kapitola sleduje problematiku seniorů a mezigenerační solidarity.
  • Devátá kapitola předkládá problémy rodin.v nichž žije zdravotně postižená osoba.

Ve zprávě byla využita data z šetření Českého statistického úřadu, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Sociologického ústavu AV ČR.

Zpráva o rodině 2017 v pdf formátu

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Odborná komise pro rodinnou politiku, Zpráva o rodině