Chci profesionálně hlídat děti: jaké mám možnosti vzdělání?

Vydáno 30.11.2016 Péče o děti Veronika Kotková

Uvažujete, že byste se rádi profesionálně věnovali hlídání dětí, ale nevíte, co je k tomu potřeba? Popřípadě už děti hlídáte, ale rádi byste se vzdělávali dál? Přinášíme malý vhled do vašich možností.

Chci profesionálně hlídat děti: jaké mám možnosti vzdělání?

Pokud máte rádi děti a baví vás se o ně starat, můžete své dovednosti využít při práci chůvy. Vykonejte zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také zažádat o živnostenský list a podnikat. Ke zkoušce se můžete připravit prostřednictvím kur­zu.

Kvalifikovaná profese Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69–017-M)

Kurz [1]

Jako příklad uvedu server Vzdelavaci-kurzy.eu, který nabízí rekvalifikační kurz MŠMT č. 28929/2015–1/699, který bude ukončen zkouškou profesní kvalifikace s celostátní platností včetně zemí EU. Rozsah kurzu je 92 hodin teorie a 68 hodin praxe.

Kurzy jsou vhodné pro zájemce, kteří:

 • Obtížně hledají pracovní uplatnění
 • Jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • Se zajímají o změnu profese
 • Si chtějí zvýšit kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního nebo jiného kurzu v rámci dalšího vzdělávání
 • Si chtějí rozšířit své dosavadní vzdělání
 • Budou pracovat samostatně na živnostenský list (viz. § 117 zákona)

Vstupní požadavky: dovršení věku 20 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady, ukončené střední vzdělání (výuční list)

Cena kurzu: 11 535,– Kč

Zkouška [2]

Požádat o vykonání zkoušky může každá fyzická, zdravotně způsobilá osoba, starší 18 let bez logopedické vady, která získala minimálně základní vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost. Zkouška z profesní kvalifikace mimo jiné opravňuje absolventa k vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let v denním režimu“ (dle zákona 179/2006 Sb). Uplatnění absolventů je také v hlídacích agenturách jako kvalifikované chůvy v jeslích, mateřských centrech, dětských skupinách, firemních a státních školkách.

Obsahová náplň zkoušky [3]

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti / dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte / děti
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko – psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Ukončení zkoušky: osvědčení o získání profesní kvalifikace

Cena zkoušky: 5 500,– Kč

Další možnosti

Kurzy pro chůvy nabízí například i vzdělávací a poradenská instituce Středisko vzdělávání s.r.o v Ostravě. Bližší informace a termíny kurzů najdete zde.

Odborné kurzy pro chůvy pořádá i Avedonna Agency, s.r.o. .Nabízejí jednodenní kurzy, běžně za 1 900, letos v prosinci jsou zlevněné na 1 200,–. Nabízejí také zkoušku profesní kvalifikace chůvy a rekvalifikační akreditovaný kurz. Společnost pme Familienservice nabízí zkoušky, přípravné kurzy a rekvalifikační kur­zy.

Chůva pro dětské koutky (PK 69–018-M)

Kvalifikační standard, obsahová náplň zkoušky: [4]

 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi
 • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Zkoušku pro chůvy v dětských koutcích nabízí například Středisko vzdělávání s.r.o v Ostravě.

Dodatečné vzdělávání pro chůvy

Již zmíněná společnost pme Familienservice nabízí i další druhy kurzů pro chůvy. Patří mezi ně nadstavbový kurz vývojové psychologie, který je zaměřen na prohloubení znalostí vývojové psychologie a představuje praktické možnosti řešení vývojových a výchovných problémů. Cena kurzu je 1 250,–.

Dalším nabízeným kurzem je Montesorri pedagogika v praxi, kde vás lektorka seznámí se zásadami vedení dětí v rámci Montessori pedagogiky s praktickými ukázkami využití pomůcek a režimu dne přímo v prostorách Montessori školky. Cena kurzu je 890,–. Na tento typ pedagogiky se zaměřuje Montessori – vzdělávací rodinné centrum. Co je to Montessori pedagogika se dočtete zde. Centrum poskytuje kromě programů pro rodiče s dětmi, nebo děti bez rodičů, také přednášky a kurzy věnující se tomuto typu pedagogiky. Přehled termínů naleznete zde.

Třetím typem kurzů jsou kurzy večerní. Jedná se o hodinu a půl dlouhé bloky, které se zaměřují na aktuální témata rodičovství, zdravého životního stylu, pracovních návyků atp. Cena večerního kurzu je 350,–.

Nabídku rekvalifikačních kurzů můžete sledovat i na webu Rekurzy.cz, který je jim věnovaný. Aktuálně se můžete přihlásit na rekvalifikační kurz chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který nabízí Domestica spol. s.r.o.

Pokud máte zájem o bližší informace o povolání chůvy, doporučuji velmi podrobnou publikaci Péče chův (Metodika pro chůvy) od Jany Barvíkové a Jany Paloncyové, či její zkrácenou verzi.

Zdroje:

[1] Vzdělávací-kurzy.eu

[2] Vzdělávací-kurzy.eu

[3] Národní kvalifikace.cz

[4] Národní kvalifikace.cz

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy: hlídání dětí, kurzy, péče o děti, profesionální chůva