Péče o děti: Chůva v dětské skupině

Vydáno 22.6.2023 Péče o děti Pavla Jelínková

Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na rozšiřování dětských skupin a další péči o předškolní děti zprostředkovává rekvalifikační kurz reagující na poptávku po předškolní péči o děti.

Péče o děti: Chůva v dětské skupině

Rekvalifikační kurz Chůva v dětské skupině (69–073-M) nabízí vzdělavatel Chůva pro děti s.r.o. až do konce března 2025 a to včetně rekvalifikační zkoušky.

Chůva v dětské skupině (69–073-M)

Akreditovaný rekvalifikační kurz s kódem 132 023 012 799 je poskytován na základě akreditace MŠMT. Možností uplatnění je práce v dětské skupině. Kurz má rozsah 108 hodin teorie v distanční formě (online skripta, webináře, videa, konzultace s odborníky) a 64 hodin praxe v předškolních zařízeních. Završeno je vše závěrečnou zkouškou. Tento kurz a následná zkouška profesní kvalifikace je dostačující k výkonu práce chůvy v dětské skupině, jakožto zdravotníka, dle Novely zákona 247/2014 Sb. Kurz může být hrazen Úřadem práce, je tedy vhodný pro uchazeče z ÚP. Jinak je zpoplatněn částkou 13 500 Kč včetně zkoušky, nebo bez zkoušky za 11 500 Kč.

Obsah kurzu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Požadavky na vstup do kurzu

 • Věk od 18 let
 • Základní vzdělání
 • Řeč bez logopedické vady

Po absolvování a úspěšné závěrečné zkoušce (písemné prověření, praktické prověření a ústní závěrečná zkouška), obdrží absolvent Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Kontakt pro zájemce o kurz

 • Chůva pro děti s.r.o.
 • Dělnická 650/2
 • Komín
 • 62400 Brno

Kontaktní osoba

Zdroj foto: Pixabay.com