Rodinám se zpřístupní od podzimu dětské skupiny

Vydáno 1.9.2021 Péče o děti Pavla Jelínková

Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i strop pro platbu rodičů malých dětí za tuto službu. Novela začne platiti od 1.10.2021 po podpisu prezidentem republiky, který již avizoval, že novelu podpoří.

Rodinám se zpřístupní od podzimu dětské skupiny

Rodiče budou v dětských skupinách za péči o malé děti do tří let platit v průměru kolem 1700 korun, stropem pak je částka 4 000 korun. Cílem je, stabilní a dostupná služba mladým rodinám, bez přílišného zatížení jejich rodinného rozpočtu. Samotný zákon pak rozšíří možnosti, jak lépe propojit pracovní a rodinný život.

Novela přináší tyto změny

  • vyšší standardy kvality péče o děti
  • pravidla pro fungování zařízení pečující o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky
  • státní příspěvek poskytovaný dětským skupinám od státu se bude lišit dle věku dítěte
  • novela obsahuje konkrétní požadavky na zajištění personálu – např. že v rámci dětských skupin musí pracovat alespoň jedna pečující osoba se zdravotnickým vzděláním nebo nově vytvořenou profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětských skupinách
  • po dobu 20 hodin týdně musí být zajištěna pečující osoba s pedagogickým vzděláním
  • vymezena je zde i povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob
  • určeny jsou standardy kvality poskytované péče

Jak zařízení na podporu dosáhne?

Podpora ze státního rozpočtu bude vázaná na smlouvy s rodiči, nebude se tudíž odvíjet od skutečné docházky, jako je tomu doposud. Tím se odbourají „sankce za nemocnost“ a zajistí se finanční stabilita daného zařízení.

Novela tak řeší fakt, že během první poloviny roku 2022 skončí podpora dětských skupin z Evropského sociálního fondu. Proto již nyní je upraven způsob financování ze státního rozpočtu tak, aby mohly dětské skupiny bez problémů pokračovat v činnosti i po tomto datu.

Dětské skupiny u nás

Z Národního plánu obnovy bude vyčleněno 7 miliard korun na výstavbu nových dětských skupin a rekonstrukci stávajících. To mnohonásobně zvýší kapacity těchto zařízení. Aktuálně je v Česku více než 15 tisíc míst u 1145 poskyto­vatelů. A první dotační výzvy z evropských fondů na výstavbu dětských skupin budou vyhlášeny již letos na podzim. Díky evropským penězům teď nic nebrání budování dalších dětských skupin – obcemi i soukromými subjekty.

Pro zpřesněné hygienické požadavky a požadavky v oblasti požární prevence budou tato zařízení dva roky, pro zavedení pojmenování „dětská skupina“ do názvu služby a nové podmínky v oblasti odborné způsobilosti 3 roky a pedagogické vzdělání si pečující osoby mohou doplnit až do 1. 10. 2026.

Pro poskytovatele, jejichž oprávnění vznikne až po účinnosti novely, jsou požadavky na odborné způsobilosti pečujících osob závazné od 1. července 2022.

Zdroj foto: Pixabay.com