Kurz Oceňování nemovitostí: jak se stát odborníkem ve světě realit?

Vydáno 22.9.2017 PR článek Reklamní sdělení

Nové dveře v kariéře vám pomůže otevřít kurz oceňování nemovitostí. Chcete se stát odhadcem nemovitostí nebo soudním znalcem v oblasti realit? Pak se přihlaste do kurzu Oceňování nemovitostí, který nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, pobočka Olomouc ve víkendových dnech.

Kurz Oceňování nemovitostí: jak se stát odborníkem ve světě realit?

Co od kurzu očekávat?

Reklama

Absolvováním kurzu získáte povědomí o obecné metodice soudního znalectví a znalecké činnosti stavebnictví. Dále si osvojíte oceňování nemovitého majetku a poznáte vztah oceňovaného majetku k cenovým předpisům. A v neposlední řadě se naučíte vytvořit znalecký posudek. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, což pro vás znamená záruku důvěryhodnosti, odbornosti a také kvality.

Co se týče organizace, kurz je rozdělený na čtyři semestry, celková délka studia čítá dva roky. Školné, které činí 46 000,– Kč bez DPH, lze uhradit buď celé najednou, nebo v jednotlivých semestrálních platbách čili 4×11 500,– Kč.

Letošní kurz na FVES pobočka Olomouc začíná v říjnu 2017. Ke kurzu se můžete přihlásit a přihlášku stáhnout zde, a to nejpozději do 30. září 2017.

Kdo se může na kurz přihlásit?

Na kurz se můžou přihlásit ti zájemci, kteří mají vystudovanou střední školu s maturitou, střední školu s maturitou a nástavbové studium (VOŠ), nebo vysokou školu. Netřeba zdůrazňovat, že se od přihlášených očekává také zájem o předmět studia.

Kurzem to nekončí: získání živnosti

Úspěšné absolvování kurzu oceňování nemovitostí je nakročením ke získání vázané živnosti oceňování nemovitostí. Vázaná znamená, že je možno živnost získat jen za určitých podmínek. Těmi jsou vzdělání a odborná způsobilost k výkonu tohoto povolání. Živnost se takzvaně ohlašuje, což lze učinit na kterémkoli živnostenském úřadě, na Czech Pointu (kontaktním místě veřejné správy), anebo elektronicky prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání.

Žádost se podává prostřednictvím Jednotného registračního formuláře, který je různý pro fyzické a právnické osoby. Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby najdete zde.

Co je třeba k získání živnosti?

Pro živnost oceňování věcí movitých a nemovitých je nutno splnit jednu z níže vyjmenovaných variant a následně doložit odpovídající dokumenty, jako jsou certifikát, vysvědčení nebo diplom:

  1. Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku
  2. Vysokoškolské vzdělání + absolvování celoživotního vzdělávání (kurzu) v rozsahu nejméně čtyř semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie
  3. Vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonávané + absolvování celoživotního vzdělávání (kurzu) v rozsahu dvou semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie
  4. Vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitou v příslušném oboru + absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně dvou školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie
  5. Vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitou v příslušném oboru + dva roky praxe v oboru
  6. Osvědčení o rekvalifikaci, či jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný akreditovaným zařízením podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, případně ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována + pět let praxe v oboru

K žádosti (ohlášení) živnosti vezměte s sebou ještě občanský průkaz a poplatek za vázanou živnost 1000,– Kč. Živnostenské oprávnění vám vystaví většinou do týdne, maximálně čtrnácti dní.

Co dál?

Důležitá je v oboru oceňování nemovitostí zejména praxe. V jejím těsném závěsu stojí odbornost, kterou je třeba udržovat na patřičné úrovni. K doplnění a aktualizaci informací ohledně legislativy slouží nejrůznější semináře, konference a kurzy s užší specializací. Otevře se vám také možnost přidat se k profesnímu sdružení odborníků, České společnosti certifikovaných odhadců (ČSCOM). Toto sdružení fyzických a právnických osob se orientuje na tvorbu jednotné metodiky pro své členy a zároveň je úzce specializovanou platformou pro jejich odborné vzdělávání. ČSCOM mimo jiné také členům zajišťuje povinné, zákonem dané profesní pojištění odpovědnosti za škodu odhadců a znalců. Více informací o sdružení najdete na jejich webu.

Podrobnosti ke kurzu Oceňování nemovitostí s výukou v Olomouci včetně formuláře přihlášky najdete zde.