Kurz Oceňování nemovitostí: jak se stát odborníkem ve světě realit?

Vydáno 16.4.2019 PR článek Reklamní sdělení

Nové dveře v kariéře vám pomůže otevřít rekvalifikační kurz oceňování nemovitostí. Chcete se stát odhadcem nemovitostí nebo soudním znalcem v oblasti realit? Pak se přihlaste do kurzu Oceňování nemovitostí, který nabízí Institut vyššího vzdělávání – Olomouc ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Studium bude probíhat od října 2019 o vybraných sobotách v Olomouci.

Kurz Oceňování nemovitostí: jak se stát odborníkem ve světě realit?

Co od kurzu očekávat?

Reklama

Absolvováním rekvalifikačního kurzu si osvojíte teorii oceňování nemovitého majetku a poznáte vztah oceňovaného majetku k cenovým předpisům. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což pro vás znamená záruku důvěryhodnosti, odbornosti a také kvality.

Co se týče organizace, kurz je rozdělený na čtyři semestry, celková délka studia čítá dva roky. Školné, které činí 46 000,– Kč bez DPH, lze uhradit také ve čtyřech semestrálních splátkách.

Zahájení kurzu proběhne 12.10.2019 v O­lomouci. Termín pro podání přihlášek je stanoven do 20.9.2019. Přih­láška je k dispozici ke stažení zde.

Kdo se může na kurz přihlásit?

Na kurz se můžou přihlásit ti zájemci, kteří mají absolvované minimálně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Kurzem to nekončí: získání živnosti

Úspěšné absolvování kurzu oceňování nemovitostí je nakročením k získání vázané živnosti oceňování nemovitostí. Vázaná znamená, že je možno živnost získat jen za určitých podmínek. Těmi jsou vzdělání a odborná způsobilost k výkonu tohoto povolání.

Upozorňujeme zájemce o studium Oceňování nemovitostí, aby si na místně příslušném živnostenském odboru ověřili svou způsobilost k získání vázané živnosti Oceňování majetku pro věci nemovité na základě absolvování našeho rekvalifikační­ho kurzu.

K žádosti (ohlášení) živnosti vezměte s sebou ještě občanský průkaz a poplatek za vázanou živnost 1000,– Kč. Živnostenské oprávnění vám vystaví většinou do týdne, maximálně čtrnácti dní.

Co dál?

Důležitá je v oboru oceňování nemovitostí zejména praxe. V jejím těsném závěsu stojí odbornost, kterou je třeba udržovat na patřičné úrovni. K doplnění a aktualizaci informací ohledně legislativy slouží nejrůznější semináře, konference a kurzy s užší specializací. Otevře se vám také možnost přidat se k profesnímu sdružení odborníků, České společnosti certifikovaných odhadců (ČSCOM). Toto sdružení fyzických a právnických osob se orientuje na tvorbu jednotné metodiky pro své členy a zároveň je úzce specializovanou platformou pro jejich odborné vzdělávání. ČSCOM mimo jiné také členům zajišťuje povinné, zákonem dané profesní pojištění odpovědnosti za škodu odhadců a znalců. Více informací o sdružení najdete na jejich webu.

Workshop ke kurzu oceňování nemovitostí

Zájemci o studium kurzu Oceňování nemovitostí si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, PH.D., MBA o podrobnostech studia akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Důležitým tématem bude zejména praktické uplatnění absolventů studia a způsob získání živnostenského oprávnění po ukončení kurzu Oceňování nemovitostí. Workshop se bude konat 11.9.2019 v u­čebně na adrese U stadionu 8 v Olomouci v čase 17:00–18:00 hod. Účast je bezplatná. Zájemci o účast na workshopu se mohou registrovat na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.

Podrobnosti ke kurzu Oceňování nemovitostí s výukou v Olomouci včetně formuláře přihlášky najdete zde.

Facebook Institut vyššího vzdělávání – Olomouc