Kurz Oceňování nemovitostí: jak se stát odborníkem ve světě realit?

Vydáno 30.7.2022 PR článek Reklamní sdělení

Nové dveře v kariéře vám pomůže otevřít rekvalifikační kurz oceňování nemovitostí. Chcete se stát odhadcem nemovitostí nebo soudním znalcem v oblasti realit? Pak se přihlaste do kurzu Oceňování nemovitostí, který nabízí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellónská v Toruni. Studium bude probíhat od 10. října 2022 o vybraných sobotách v Olomouci.

Kurz Oceňování nemovitostí: jak se stát odborníkem ve světě realit?

Co od kurzu očekávat?

Absolvováním rekvalifikačního kurzu si osvojíte teorii oceňování nemovitého majetku a poznáte vztah oceňovaného majetku k cenovým předpisům. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což pro vás znamená záruku důvěryhodnosti, odbornosti a také kvality.

Co se týče organizace, kurz je rozdělený na čtyři semestry, celková délka studia čítá dva roky. Školné, které činí 46 000,– Kč bez DPH, lze uhradit také ve čtyřech semestrálních splátkách.

Zahájení kurzu proběhne 08.10.2022 v O­lomouci. Přihláška je k dispozici ke stažení zde.

Kdo se může na kurz přihlásit?

Na kurz se můžou přihlásit ti zájemci, kteří mají absolvované úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Kurzem to nekončí: získání živnosti

Úspěšné absolvování kurzu oceňování nemovitostí je nakročením k získání vázané živnosti oceňování nemovitostí. Vázaná znamená, že je možno živnost získat jen za určitých podmínek. Těmi jsou vzdělání a odborná způsobilost k výkonu tohoto povolání.

Co dál?

Důležitá je v oboru oceňování nemovitostí zejména praxe. V jejím těsném závěsu stojí odbornost, kterou je třeba udržovat na patřičné úrovni. K doplnění a aktualizaci informací ohledně legislativy slouží nejrůznější semináře, konference a kurzy s užší specializací.

Workshop ke kurzu oceňování nemovitostí

Zájemci o studium kurzu Oceňování nemovitostí si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, PH.D., MBA o podrobnostech studia akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Důležitým tématem bude zejména praktické uplatnění absolventů studia a způsob získání živnostenského oprávnění po ukončení kurzu Oceňování nemovitostí. Workshop se bude konat 14.9.2022 v bu­dově BEA campus Olomouc na adrese tř. Kosmonautů 1 v Olomouci v čase 17:00–18:00 hod. Účast je bezplatná. Zájemci o účast na workshopu se mohou registrovat na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.

Podrobnosti ke kurzu Oceňování nemovitostí s výukou v Olomouci včetně formuláře přihlášky najdete zde.

FACEBOOK Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti INSTAGRAM fves_eu