Zlepšete své možnosti na trhu práce Studiem asistenta pedagoga

Vydáno 10.11.2022 PR článek Pavla Jelínková

Uvažujete o lepším pracovním zařazení, změně, nebo chcete zkusit něco nového? Pak má pro vás Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti možnost studia pro asistenty pedagoga. Studium na FVES.eu je akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho absolvováním snáze najdete pracovní místo na pozici asistenta pedagoga.

Zlepšete své možnosti na trhu práce Studiem asistenta pedagoga

Asistent pedagoga je da facto pravou rukou každého pedagoga. Je to osoba, která v rámci výuky podporuje žáky a studenty se speciálními potřebami. A pomáhá jim. Cílem jeho práce je podpořit pedagoga v jeho práci se žáky a studenty, kteří ke svému prospívání při studiu potřebují zvýšený support v rámci inkluze mezi zdravé studenty a žáky ve třídě. Realizuje podporu pedagoga na vyšší i nižší úrovni činností ve třídě.

Vyšší a nižší úroveň odbornosti asistenta pedagoga

Asistent pedagoga tedy může mít dva druhy odbornosti – vyšší a nižší. Kvalifikační předpoklady a vzdělání asistenta pedagoga se na základě dané úrovně odbornosti liší.

 • Vyšší úroveň činnosti – Tou se rozumí přímá pedagogická činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky. Zde musí mít asistent pedagoga střední vzdělání s maturitou a k němu ještě odpovídající pedagogické vzdělání středoškolského, vyššího odborného nebo vysokoškolského stupně, či alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga.
 • Nižší úroveň činnosti – Zde se jedná o pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení. Tomuto asistentu pedagoga postačí mít základní vzdělání, nebo střední vzdělání s výučním listem, k němuž absolvoval ještě kvalifikační kurzu pro asistenty pedagoga.

Platové rozpětí asistenta pedagoga

Na základě dosažené kvalifikace a délky praxe je pak stanovena i mzda asistenta pedagoga. Podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění jeho pozdějších novelizací, se tarifní mzda asistenta pedagoga pro rok 2022 při plném úvazku pohybuje ve 4. skupině zaručené mzdy, která činí cca od 18 až 20 tisíc výše, dle délky pedagogické praxe. Rovněž záleží na druhu financování asistenta financován (z programů MŠMT, z příplatku pro integrované žáky, dle doporučeného podpůrného opatření, formou podpory úřadu práce) či z jiných zdrojů.

Schopnosti a předpoklady k práci

Vedle zákonem stanovených požadavků o vzdělání vyžaduje profese asistenta pedagoga – citlivý přístup a empatie, trpělivost a přirozenou autoritu, kladný vztah k dětem obecně, obzvláště k těm se ztíženým sociálním uplatněním, rámcová znalost prostředí zázemí studentů a žáků, taktní komunikace (se žáky i jejich rodiči), schopnost pracovat pod vedením učitele, důslednost a pečlivost.

Přímá a nepřímá činnost

Asistent pedagoga rovněž působí ve své práci v určitém poměru přímé a nepřímé činnosti. Ten je určen dle nižší nebo vyšší úrovně činnosti. Určuje se na základě nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění novelizace nařízením vlády č. 195/2019 Sb. Poměr přímé a nepřímé činnosti je také odlišen dle toho, zda se jedná o práci asistenta pedagoga ve speciální či běžné škole.

Asistent pedagoga, který pracuje ve speciální škole a třídě by měl mít při plném úvazku 36 hodin týdně přímé činnosti a zbytek nepřímé. Asistent pedagoga v běžné škole nebo v běžné třídě vykonávající svoji činnost jako podpůrné opatření by měl mít 32 až 36 hodin týdně přímé a zbytek nepřímé činnosti. A při zkráceném pracovním úvazku rozsah přímé i nepřímé pedagogické činnosti krátí na základě pracovního úvazku. O šíři přímé a nepřímé činnosti asistenta pedagoga rozhoduje ředitel dané školy.

Studium pro asistenty pedagoga na FVES.eu

 • Kvalifikační „Studium pro asistenty pedagoga“ na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, pobočka Olomouc začíná dne 19.11.2022.
 • Proběhne ve dvou semestrech s celkovým počtem 130 hodin výuky, z čehož bude 90 hodin výuka a 40 hodin pedagogická praxe.
 • Výukovými dny bude vždy sobota, na pobočce FVES v Olomouci, v prezenční formě, přičemž součástí výuky je reflektovaná a řízená praxe.

Semestrální výuka

Výuka proběhne v zimním a letním semestru takto:

Zimní semestr v Olomouci 2022

 • 19.11.2022
 • 03.12.202
 • 14.01.2023
 • 28.01.2023
 • 11.02.2023

Letní semestr v Olomouci 2023

 • 25.02.2023
 • 11.03.2023
 • 25.03.2023

Podmínky přijetí, přihláška a školné

Přihlásit se můžete ke studiu již nyní, ideálně do konce října 2022, jelikož počet míst je omezen. Podmínkou ke přijetí je podání přihlášky, ukončené minimálně základní vzdělání a úhrada části či celého školného. Celkové školné činí 9 900 Kč, a je možno je zaplatit ve dvou splátkách po 4 950 Kč před začátkem každého semestru. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží každý absolvent Osvědčení o realizovaném studiu pro absolventy pedagoga.

Více ke studiu zde

Zdroj informací: FVES.eu; cs.wikipedia.or­g/wiki/Asisten­t_pedagoga

Zdroj foto: Pixabay.com