Montessori pedagogika získává v Česku stále větší oblibu

Vydáno 4.1.2017 Péče o děti Veronika Kotková

Zajímají vás alternativní přístupy ke vzdělávání dětí? Možná vás upoutá Montessori pedagogika, která se v poslední době těší rostoucí oblibě i u nás v Česku a fakt, že vy sami můžete absolvovat kurz k tomuto typu vyučování.

Montessori pedagogika získává v Česku stále větší oblibu

Nedávno jsme na našem portálu uveřejnili článek o vzdělávání pro osoby pečující o děti. V následujícím příspěvku se zaměřujeme na jeden okruh z uvedených dostupných kurzů.

Co je to Montessori pedagogika?

Montessori pedagogika je alternativní vzdělávací program z počátku 20. století, pojmenovaný podle jeho zakladatelky Marie Montessori, lékařky a pedagožky italského původu. Zaměřuje se především na podporu dítěte při rozvíjení vlastních poznatků a dovedností. (1)

Zajímavostí je, že před rokem 1989 nebylo v Československu možné uplatňovat alternativní pedagogické koncepce. Česká společnost se s tímto principem seznámila teprve v průběhu 90. let. Podíl Montessori mateřských a základních škol v Česku roste, je však stále nižší než v ostatních zemích, což lze přičítat i historickému vývoji. (2)

Koncept této pedagogiky se velmi liší od vzdělávání na běžných školách. Důležitý je zejména rozdíl v roli učitele. Tradiční přístup velí, aby vyučující měli dominantní pozici a převzali aktivní roli, přičemž žák se stává pasivním příjemcem. Oproti tomu v montessori zařízeních je role učitele nenápadná a aktivní je především dítě samotné. Žák si volí sám práci dle svých zájmů a schopností a vyučující je tam proto, aby dítě pouze naváděl a usměrňoval. Uplatňuje nenátlakový a neautoritativní přístup.

Děti se nacházejí ve smíšených věkových skupinách a mohou pracovat na takovém místě, kde je jim to příjemné a také se pohybovat a mluvit, pokud neruší ostatní. Další odlišností je systém odměňování. V obyčejných školách je běžné, že jsou děti manipulovány k učení pomocí systému trestů a odměn. Chyby opraví učitel a následně dá žákovi špatnou známku. V montessori škole se dítě učí samo zpozorovat chyby pomocí zpětné vazby z učebních materiálů a pocit úspěchu vychází především z vnitra dítěte, jelikož se v těchto zařízeních snaží nevybudovat závislost na pochvalách.

Zásadní je především to, že žák aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání. Pokud vám ale připadá, že dítě si prakticky může dělat, co chce, není tomu tak. V montessori zařízeních funguje princip takzvané dělené odpovědnosti. To znamená, že dítěti se poskytuje svoboda pouze v případech, kdy je schopné s ní adekvátně naložit. (3)

„Montessori je založeno na myšlence, že děti jsou schopny vlastního rozvoje a že mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám. Většině lidí se při vyslovení slova montessori vybaví myšlenka vzdělávání v raných dětských letech, ale rámec montessori není limitován a určen jen pro malé děti. Montessori vlastně nabízí přístup k životu pro děti až do období adolescence a dospělosti. Není jen o vyučování, je také o porozumění tomu, jak nejlépe podporovat přirozený vývoj obecně,“ uvádí na svých stránkách Asociace Montessori ČR.

Kde najdu montessori škol(k)y? Jak se naučit tomuto přístupu ke vzdělání?

Jak už bylo řečeno, počet montessori škol a školek stále roste. Podle stránky Montessori ČR se v Česku aktuálně nachází 126 těchto zařízení. Na jejich mapu a vizitky se můžete podívat zde.

Pokud máte zájem se v této oblasti vzdělávat, můžete využít kurzů, které se tomu věnují. Na webu Montessori ČR nabízejí diplomové kurzy, infokurzy, semináře, mentoring a supervize a semináře na klíč. Kurzy jsou většinou rozdělené podle věkových kategorií dítěte na 0–3 roky, 3–6 let a 6–12 let.

Na stránkách Žijeme Montessori nabízejí online kurzy.

Pokud vás zajímají osobní zkušenosti s tímto ojedinělým typem výuky, doporučuji si přečíst některý z rozhovorů na stránkách Žijeme Montessori.

Zdroje:

(1) KORCOVÁ, Kateřina. Role učitele ve škole Montessori. Studia Paedagogica [online]. 2007, roč. 55, č. 12 [cit. 2016–12–23]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/…view/447/603

(2) Montessori pedagogika a české země. In: Společnost Montessori, o.s. [online]. 1999, 2013 [cit. 2016–12–23]. Dostupné z:http://www.montessoricr.cz/…-ceske-zeme/

(3) 1. Srovnání tradičního a montessori přístupu ke vzdělání. In: *MS Perlička*[onli­ne].[cit. 2016–12–23]. Dostupné z: http://www.msperlicka.cz/?…

2. Korcová, op. cit.

3. KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 139. Pedagogika (Grada). ISBN 978–80–247–2429–4.

4. TORRENCE, M., 2012. Montessori Education: An Idea Whose Time has Come?. Montessori Life, Summer, roč. 24, č. 2, s. 18–23. ProQuest Central. ISSN 10540040.

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy: montessori, péče o děti, pedagogika