Nemáte hlídání? Svěřte své dítě profesionálům a odjeďte s klidným svědomím

Vydáno 22.4.2013 Péče o děti Lucie Černá

Někdy se rodičům naskytnou takové povinnosti nebo příležitosti, na které s sebou nemohou vzít své děti. Není-li nablízku hlídající babička, nabízí se možnost využít kvalifikované výpomoci. Na to, jak takové hlídání probíhá a kdy ho rodiče využívají nejčastěji, jsme se zeptali paní Šárky Řezáčkové, ředitelky soukromého zařízení Malíčkov, jež se mimo jiné zabývá právě i hlídáním dětí přímo u klienta doma.

Jak dlouho službu hlídání dětí přímo u nich doma provozujete?

Službu hlídání v domácnosti nabízíme jako doplňkovou službu od roku 2008. Prvním podnětem pro nás byl zájem klientů využít našich služeb mimo provozní dobu našeho zařízení. Nyní našich služeb využívají rodiče po celé Praze a okolí.

Jak se za tu dobu změnilo množství poptávek či povaha požadavků od vašich klientů?

Množství poptávek se zvýšilo především v závislosti na spokojenosti klientů, kteří začali služeb využívat častěji pro více příležitostí. Rozšířilo se i využití našeho personálu. Rodiče nás poptávají i na své rodinné akce, jako jsou narozeninové oslavy, svatby a další. Novým požadavkem je příprava doprovodného programu pro děti, třeba soutěže a hry. Takové akce děláme rádi, protože se můžeme realizovat a předvést to, co umíme, protože se řídíme heslem "Nejen děti hlídat, ale využít péče k rozvoji jejich osobnosti“.

Může si váš klient nechat pohlídat ve svém bytě či domě i děti z jiných rodin?

Určitě ano, jak jsem zmínila, ten případ nastává hlavně při hlídání a přípravě programu na různých akcích. Jinak toho většinou spíše využívají dvě rodiny, které mají společný program.

Jaká je nejkratší a nejdelší možná doba hlídání? A může pečovatelka u klienta i přespat?

Doba záleží na přání rodičů – nemáme žádné omezení. Když se jedná o zajištění hlídání na svatbě, měli jsme poptávku i na tříapůldenní hlídání. Dokážeme se přizpůsobit. K povinnosti klienta při delším nočním hlídání po třiadvacáté hodině patří zajistit možnost přespání či odvoz paní na hlídání. Záleží ale také na situaci, podle níž se paní na hlídání rozhodne, zda té možnosti využije, či ne.

"Nejen děti hlídat, ale využít péče k rozvoji jejich osobnosti“

"Nejen děti hlídat, ale využít péče k rozvoji jejich osobnosti“.

Jak probíhá jedno takové modelové hlídání dvou předškoláků, třeba na celé odpoledne a večer?

Když vezmu jako příklad jednu z posledních našich poptávek: paní na hlídání vyzvedne děti z mateřské školy, zajistí svačinu, odvede je na zájmový kroužek – kde se účastní v roli "tety“. Pak odvede děti domů, zkontroluje hygienu, převléknutí, pak s nimi hraje nějakou odpočinkovou hru nebo si s nimi povídá – rekapitulují spolu den, ptá se na zážitky dětí nebo je mají vyjádřit výtvarně: Potom připraví večeři, vykoupe je a umyje, převlékne a nakonec jim čte pohádku před spaním. Nemůžeme však toto hlídání nazvat modelem, každé dítě je individuální a má jiné zájmy, věk i možnosti, a každé hlídání je proto jiné. Program se ale snažíme zahrnout vždy, pokud je k tomu prostor.

Existují nějaké podmínky, které musí rodina splňovat před tím, než k hlídání dojde?

Rodiče nám vyplňují dotazník, jaké služby chtějí, v jakém jazyce, jakou kvalifikaci tet na hlídání vyžadují a podobně. Dle toho pak vybíráme odpovídající tetu. Vysloveně ale žádné podmínky nemáme.

Mohou si rodiče vybrat, jaká teta bude jejich dítě hlídat?

V případě, že jim teta nevyhovuje, nalezneme náhradu, ale zatím se nám to nestalo. Výběr probíhá na základě zmíněného dotazníku.

Liší se nějak cena za hlídání jednoho či více dětí?

Liší, cena hodiny hlídání je navýšena o dvacet korun za každé další dítě. Jiné je to samozřejmě u akcí s větším počtem dětí, tam se cenová nabídka přizpůsobuje charakteru akce.

Jaká minimální kritéria musejí tety splňovat, aby mohly pracovat pro vaši společnost?

Minimálně musí mít střední odborné vzdělání, a to pedagogické či zdravotní, dále to je čistý trestní rejstřík, důležitá je zdravotní způsobilost, jazykové dovednosti a příjemné vystupování. Praxi mohou získat u nás v zařízení v kolektivu dětí a samozřejmě projdou zaškolením.

Setkali jste se v minulosti s nějakým neobvyklým požadavkem ze strany zákazníka, který si u vás objednal hlídání svých dětí?

Zatím ne. Ale měli jsme i poptávku hlídání na dvoutýdenní dovolenou, to je však méně časté přání.

Zdroj foto: Malíčkov, s.r.o.

Tagy: Malíčkov, s.r.o., péče o děti, ROZHOVOR