Chcete podpořit dovednosti dítěte? Zajistěte mu cizojazyčné hlídání

Vydáno 31.7.2013 Péče o děti Kateřina Dušková

Aktivní znalost cizího jazyka je v současnosti nezbytná. Dítě lze přitom snadno seznámit s cizím jazykem již v předškolním věku a rozvíjet u něj pozitivní vztah k danému jazyku a kultuře. Pokud nepatříte mezi bilingvní rodiče, můžete využít cizojazyčné hlídání dětí nebo mateřskou školu s podporou výuky dalšího jazyka.

Cizojazyčné hlídání dětí

Dítěti můžete zajistit hlídání v různých jazycích. Při hledání chůvy se asi nejčastěji setkáte s anglickým jazykem. Frekventovaný je ovšem i jazyk německý, francouzský a španělský. Ostatní jsou výjimkou. Vybírat lze přitom mezi českými i zahraničními chůvami.

Cizojazyčné mateřské školy

Podobně jako u hlídání dětí dominuje cizojazyčným mateřským školám anglický jazyk. Ve větších českých městech však najdete i mateřskou školu s podporou německého a francouzského jazyka. Komunikaci zajišťuje český lektor nebo rodilý mluvčí.
Kromě celodenní cizojazyčné výuky se nabízí také kombinace českého a cizího jazyka. V případě celodenní cizojazyčné výuky je veškerá komunikace vedena v cizím jazyce. Program je určen dětem všech národností i bez znalosti cizího jazyka. Další variantou je již zmíněná kombinace českého a cizího jazyka, která nabízí pravidelnou výuku jazyka, a to několikrát týdně až denně. Primárním jazykem školy ale stále zůstává český jazyk.

Cenové podmínky

Jednodenní cizojazyčné hlídání vyjde 300 až 600 korun. Pobyt v cizojazyčných mateřských školách se finančně pohybuje od 8 000 do 22 000 korun za měsíc.

Jak hodnotí cizojazyčné hlídání odborníci

Na stranu cizojazyčného hlídání se staví praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Radmila Vondráková z polikliniky Brno-Lesná: „V současnosti vyrůstá mnoho dětí v bilingvních rodinách a používání dvou jazyků je pro ně běžnou součástí života. Psychologové se navíc shodují, že dva jazyky děti i v nižším věku bez problému zvládnou.“
Dětský psycholog a psychoterapeut Petr Sakař Ph.D. ze soukromé psychologické praxe v Brně zase zdůrazňuje, že záleží na konkrétním dítěti: „Pokud bilingvní rodiče chtějí, aby se dítě naučilo česky, je to vhodný doplněk jejich snažení. V případě českých rodičů může seznámení se s cizím jazykem podpořit dovednosti dítěte. Učit malé dítě celý cizí jazyk by ale byla zbytečná zátěž. Je prokázané, že děti z bilingvních rodin potřebují více času na plné osvojení obou jazyků. Rozdíly se ale postupem času vyrovnají.“

Kde najít cizojazyčné mateřské školky
Anglická školka v Praze: www.sunnygarden.cz
Anglická školka v Brně: www.safirka.cz
Anglicko-česká školka v Praze: www.kindergarten.cz
Anglicko-česká školka v Ostravě: www.skolkaostrava.cz
Anglická a německá školka v Chebu: www.bambino-cheb.cz
Anglická a německá školka v Litoměřicích: www.zslingua.cz/sovicka

Foto: www.sxc.hu

Tagy: péče o děti