Sociálně ohroženým rodinám i jejich dětem mohou pomoci speciální asistenti

Vydáno 20.6.2013 Péče o děti Lucie Černá

Sociální asistenti či asistenti do rodiny – tak se nejčastěji nazývají terénní pracovníci pomáhající lidem, jimž životní či sociální situace neumožňuje se plnohodnotně postarat o své děti. Jejich posláním je zejména pomoci rodině obnovit či udržet její chod tak, aby děti mohly v poklidu vyrůstat po boku svých rodičů a sourozenců.

V České republice jsou stovky rodin, jejichž sociální nebo organizační podmínky nejsou zrovna přívětivé, a takové prostředí a nálada se nezřídka odráží i na výchově jejich dětí. Týká se to hlavně rodin neúplných nebo těch, které jsou ve složité, nebo až kritické sociální (a spolu s tím často i finanční) situaci. Posláním terénních asistentů je právě zabránit tomu, aby se tyto rodiny a jejich děti dostaly do mezí sociálního vyloučení nebo se zcela rozpadly.

Jak pomáhají

Zaměření služeb jednotlivých poskytovatelů je velmi variabilní. Kupříkladu sociální pracovníci Fondu ohrožených děti se zaměřují na rodiny, které nezvládají výchovu dítěte, ať už z důvodu jejich hyperaktivity či v období dospívání. Klub dvojčat a vícerčat Plzeň oproti tomu nabízí výpomoc rodičům s větším počtem stejně narozených dětí.
V ostravském Sdružení sociálních asistentů zase mohou hledat pomoc ti, kdo cítí, že je ohrožena integrita jejich rodiny nebo dokonce bezpečí jejich dětí. Základní aktivity tohoto sdružení se dají rozdělit jednak na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, dále na zprostředkování kontaktu ohrožených rodin se společenským prostředím a v neposlední řadě na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sdružení dokáže rodině poskytnout komplexní pomoc – od prevence rizikového chování dětí přes zamezení tomu, aby byly vychovávány mimo rodinu, až po hledání a řešení konkrétních problémů či zvýšení kvality života rodiny obecně.
Podobné poslání má také občanské sdružení Klíč pro rodinu působící při Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho pracovníky-dobrovolníky jsou většinou studenti magisterského oboru Sociální práce. Cílem sdružení je zejména podporovat soudržnost rodiny, řešit nepříznivou životní situaci jejích členů a zkvalitnit jejich život za jejich současného zapojení do společnosti.
Podobných sdružení a organizací je ale samozřejmě ještě více; zpravidla vždy ale platí, že služby jimi vysílaných asistentů jsou rodinám poskytovány bezplatně.

Jak to probíhá

Asistenti se většinou rekrutují z řad absolventů vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na sociální práci, a mají tak pro tuto činnost dostatečné vzdělání. K tomu, aby mohla být jejich práce uplatněna v plném rozsahu, je však třeba, aby s nimi jednotliví členové rodiny po celou dobu spolupracovali. Je rovněž důležité, aby pracovníkovi na úvodním setkání sdělili všechny problémy, které mohou souviset s jejich aktuální situací, a také zodpovědět všechny jeho dotazy, jejichž cílem je získat potřebné údaje pro sestavení metodiky práce s klientem. V neposlední řadě je nutná vzájemná důvěra mezi rodinou a asistentem, a to i v případě, že navrhne pomoc a návštěvu dalšího odborníka.
Veškerá práce asistentů se odehrává v přirozeném prostředí dětí, tedy v jejich domácnosti. Asistenti se ovšem nezaměřují jen na děti, ale pracují i s dospělými. I přes veškerou poskytovanou péči však musejí mít rodiče stále na paměti, že veškerá zodpovědnost za jejich děti stále leží na nich, nikoli na asistentovi. Ostatně jeho práce by jim měla umožnit, aby již jeho pomoc nikdy v budoucnu nepotřebovali.

Foto: sxc.hu

Tagy: péče o děti