Těhotenství či mateřství nemusejí být vždy ideální. Kde nepomohou nejbližší, může pomoct dula

Vydáno 28.2.2013 Péče o děti Lucie Černá

Období těhotenství a prvních týdnů po porodu bývají pro matku tím nejkrásnějším v životě. Někdy však jisté sociální, psychické či zdravotní okolnosti vedou k tomu, že vše nemá zcela modelový průběh. Tehdy nacházejí své uplatnění duly, které ženám pomáhají odlehčit od osobních problémů a plně se soustředit na mateřské povinnosti.

Slovo dula pochází z řečtiny a označuje „ženu, která pečuje a pomáhá“. Posláním její činnosti je poskytovat potřebnou psychickou a společenskou podporu nastávajícím matkám, které ji potřebují. A to nejen před porodem, ale zejména během něj a také v době šestinedělí. Služba je hrazená a konkrétní sumu určuje množství služeb i četnost setkání.

Duly v České republice

Jakkoli nejde o službu v České republice příliš známou, přeci jen nachází své uplatnění. Svou pomoc dokáže dula nabídnout pokud možno kdykoli, kdy to budoucí matka nebo její rodina potřebuje. Role duly je nejpodstatnější právě v době, kdy dítě přichází na svět. Tehdy dula pomáhá kolem rodičky navodit takovou atmosféru, aby se cítila v bezpečí a mohla se plně koncentrovat na zplození potomka. Právě zrození nového života totiž pro dulu znamená zvrat a velmi důležitý okamžik v životě každé matky i dítěte a naplňuje její poslání.

Pomoc emocionální i praktická

Výčet služeb, které duly poskytují, je velmi bohatý. Vždy samozřejmě záleží na konkrétních potřebách matky, okolnostem spolupráce a vzájemné domluvě. Některé duly své služby nabízejí v rámci jakéhosi „balíčku", kde je jejich výčet přesně definován.

Služby pro budoucí maminky
V rámci předporodních služeb se dula snaží porozumět životní situaci i pocitům budoucí maminky. Kontakt s dulou zpravidla spočívá v několika osobních setkáních během těhotenství, kdy mají možnost se obě ženy (a případně i rodina budoucí maminky) navzájem lépe poznat a sblížit. Aby totiž mohla být jejich spolupráce efektivní, musí mezi nimi panovat vzájemná důvěra.
Mimoto dula mamince pomáhá s administrativními záležitostmi a s organizací předporodních vyšetření, dává jí psychickou podporu, asistuje u přípravy individuálního porodního plánu, šitého klientce na míru, radí jí se správnou životosprávou, učí ji správným polohám, informuje ji o různých nefarmakologických úlevových prostředcích, provádí s nastávající maminkou těhotenská cvičení a předává jí důležité informace týkající se porodu i následné péče o miminko.

Služby při porodu
Přítomnost duly u porodu není podmínkou, bývá však často využívaná. Během porodu je hlavním úkolem duly podpořit maminku nejen psychicky, ale i emocionálně, přičemž podporu poskytuje i ostatním členům rodiny. Je-li třeba, radí dula rodící ženě, jakou polohu zvolit, aby prospívala jí i miminku, utěšuje ji a po porodu pomáhá s přiložením k prsu či péčí o maminku, když je dítě v rukách lékařů.

Poporodní služby
Vzájemný kontakt s dulou ale může pokračovat i po narození miminka. Tehdy může být dula užitečná v poradenství, pokud jde o kojení či výživu děťátka obecně, péči o něj (mytí, utěšování, přebalování atd.), ale i v oblasti stravy matky, cvičení a dalších oblastech.

Dula není zdravotnice

Dula je ochotna doprovázet ženu při porodu doma, v porodním domě i v nemocnici, nicméně její činnost nespadá do oblasti zdravotnických služeb. Její role je čistě pomocná, a proto nesmí poskytovat žádné služby jdoucí nad rámec jejího poslání (dnes ještě stále nelze mluvit o uznané profesi). Dula tedy nemůže zastoupit porodní asistentku, a tak ženu ani nevyšetřuje a nevyhodnocuje její zdravotní stav, stejně jako za budoucí matku nemůže rozhodovat v důležitých otázkách nebo zasahovat do kompetencí zdravotnického personálu.
Ani školení, jimiž duly procházejí, nejsou dnes akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Získání kvalifikace duly přesto není snadná záležitost – například v rámci sdružení České duly tento výcvik trvá tři a půl roku a budoucí duly si během něj projdou náročnou teoretickou a praktickou výukou.

Co by měla dula znát

Dula disponující kvalifikací by měla mít rámcové znalosti z oboru psychologie, medicíny, legislativy, kojení a péče o dítě. Registrované duly jsou navíc vázány etickým kodexem organizace, do níž jsou začleněny, a měly by být pravidelně proškolovány a kontrolovány. Aby mohla mát budoucí maminka jistotu, že důležité období svého života svěří do rukou odbornice, je doporučeno si při výběru duly zjistit všechny potřebné údaje o jejím vzdělání, zkušenostech a kvalifikaci.
V České republice fungují dvě organizace, jež duly sdružují: Česká asociace dul a již zmíněné České duly, o.s. Obě jsou členy mezinárodní organizace Doulas of Europe, Česká asociace dul pak spolupracuje ještě s dalšími mezinárodními institucemi. Některé duly však poskytují své služby i zcela samostatně.

Foto: Stock.XCHNG

Tagy: Česká asociace dul, České duly o.s., péče o děti