Cenová mapa služeb v domácnosti

Vydáno 30.4.2014 Pomoc v domácnosti Jana Urbančíková

Zajímá vás, zda se ceny služeb v jednotlivých krajích liší? Kolik stojí hlídání dětí i v Praze a kolik úklid v Olomouci? Jsou mezi jednotlivými městy velké rozdíly? Připravili jsme pro vás orientační cenovou mapu. Srovnáváme ceny hlídání dětí, služeb hodinového manžela a úklidu domácnosti.

Cenová mapa služeb v domácnosti

V tomto článku nerozlišujeme mezi službami nabízenými osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) a firmami poskytujícími výše uvedené služby. Uvedené ceny jsou orientační a nezahrnují možné další poplatky. Průměrné ceny byly stanoveny na vzorku čítajícím více než sto agentur, nevylučujeme ale, že možné najít jak ceny nižší, tak vyšší než uvádíme.

Mezi jednotlivými tabulkami s cenami služeb jsou drobné rozdíly, ty jsou dány tím, zda jsme v daném městě, nebo jeho nejbližším okolí byli schopni poskytovatele služby dohledat.

Hlídání dětí

Do této kategorie zařazujeme hlídání dětí s docházkou do domu. V tabulce naleznete zpravidla dvě hodnoty, první cena, vyšší, je za hlídání jednorázové, druhá cena je za hlídání pravidelné (definice pravidelného hlídání se ale může u jednotlivých poskytovatelů služby lišit). Uvedená cena je tedy za hodinové hlídání jednoho dítěte. Výslednou cenu ale mohou ovlivnit i další faktory, například hlídání více dětí (příplatek za další dítě se pohybuje od 20 do 50 Kč), hlídání o víkendech, nebo třeba dopravné.

Součástí níže uvedené tabulky nejsou tzv. zprostředkovatelské agentury, které pouze zprostředkovávají kontakt s konkrétními poskytovateli/ poskytovatelkami služeb, a to z toho důvodu, že cena je buď součástí domluvy smluvních stran, nebo stanovena konkrétními poskytovateli/pos­kytovatelkami služeb, nikoli agenturou.

hlídání dětí tabulka

Hodinový manžel

Ceny služeb hodinového manžela se na území České republiky pohybují v rozmezí 150 – 300 Kč. Do ceny se často také připočítává dojezd do místa vykonání služby, pokud je mimo působiště. Služby hodinového manžela vykonávají mnohem častěji živnostníci než firmy.

hodinovy-manzel.png

Úklid domácnosti

Ceny úklidových služeb se odvíjejí od velikosti uklízeného prostoru, frekvence, jak často úklid probíhá, případně podle aktivit, které jsou v něm zahrnuty. Výslednou cenu mohou ovlivnit i další faktory. Do tabulky pro vás zařazujeme ceny za hodinu úklidu (buď jsou takto stanoveny, nebo jsme k výsledné částe došli propočtem). Nabídka měst v tabulce je díky uvedeným rozdílům v sazbách, založených na různých hlediscích, o něco nižší.

úklid tabulka

Závěrečné hodnocení

V Praze jsou ceny služeb o něco vyšší než v ostatních městech, což je patrné i z ceníků celorepublikově působících firem, které často uvádějí cenu služeb pro Prahu zvlášť. Lze také konstatovat, že v jednotlivých regionech zaplatíte za služby srovnatelné množství peněz. Na výslednou cenu za službu má v konečném důsledku větší vliv, jakého poskytovatele služby si vyberete, než odkud pocházíte.

Zdroj foto: www.google.com

Tagy: pomoc v domácnosti