Větší podpora sociálních služeb v domácím prostředí: Blýská se na lepší časy?

Vydáno 12.1.2024 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Konečně se mnozí pečující dočkali a jejich volání bylo vyslyšeno. V těchto dnech vznikla novela zákona o sociálních sužbách, jejímž cílem je několik změn, které souvisí s úpravou tzv. neformální péče.

Větší podpora sociálních služeb v domácím prostředí: Blýská se na lepší časy?

Novela má širokou podporu poslanecké sněmovny včetně ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

Proč novela vznikla a co je neformální péče?

Neformální péče je dlouhodobá péče, která je osobě poskytovaná tzv. neformálním pečujícím. To je v reálu osoba blízká (rodinný příslušník), nebo asistent sociální péče. Ten pečuje o osobu v domácím prostředí. A takováto neformální péče dnes dle současných studií tvoří více než 75 % péče o osoby se zdravotním postižením a seniory.

Posílení podpory poskytování sociálních služeb v přirozeném domácím prostředí osob jež ji potřebují, je dlouhodobě vyžadováno ze všech stran. Ze strany sociálních služeb samotných i ze strany rodiny a pečujících, ale i ze strany osob o něž je pečováno. A vychází rovněž z doporučení Evropské komise. Novela o sociálních službách tak obsahuje a upravuje několik menších, ale důležitých změn.

Jaké změny to jsou?

  • pobytové formy poskytování sociálních služeb již nebudou nabízeny jako první volba
  • bude posílen princip pomoci a podpory v oblasti poskytované péče
  • vymezena je jasná specifikace priorit a pravidel poskytované sociální služby v přirozeném (domácím) prostředí klienta
  • dojde k rozšíření poskytování sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách (vymezení nové cílové skupiny, doplnění nových základních činností)
  • nově jsou také definovány cílové skupiny u sociální služby Azylových domů
  • vzniká zákonné zakotvení sítě celostátních a nadregionálních služeb (v souvislosti s oprávněním MPSV vyhlašovat dotační řízení pro tyto služby)

Na financování sociálních služeb je vyčleněno 26,4 miliard korun a další finance je možno čerpat z evropských zdrojů. Většinu prostředků MPSV postupuje krajům. Kraje je poté přerozdělují jednotlivým poskytovatelům. Financování sociálních služeb je v Česku vícezdrojové. Dotace státního rozpočtu dlouhodobě kryje cca 40 % celkových nákladů.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Neformální péče, novela, péče, péče o handicapované, péče o seniory, sociální služby