Nová Příručka praxe sociální práce je tu!

Vydáno 25.10.2021 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Chcete ovlivnit práci sociálních pracovníků a vůbec tohoto oboru v souvztažnosti k obecním a městským úřadům, kam sociální odbor spadá? Stáhněte si Příručku praxe sociální práce a dejte podněty k jejímu obsahu!

Nová Příručka praxe sociální práce je tu!

V rámci projektu Systémová podpora výkonu sociální práce byla vydána příručka praxe sociální práce. Je souhrnem zkušeností nabytých v průběhu realizace projektu.

Informace přímo z terénu

Nová publikace je dílem širokého autorského kolektivu a vychází z informací získaných přímo od sociálních pracovníků z terénu. Do projektu bylo zapojeno několik různorodých obcí z celé České republiky. Smyslem spolupráce bylo nejenom identifikovat, co v praxi funguje a co by bylo vhodné naopak změnit, ale především získat podněty pro zlepšení podmínek pro výkon činností sociální práce ve veřejné správě.

Publikace bude v tištěné podobě distribuována na pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti, krajské úřady a do dalších veřejných institucí.

Stáhnete si příručku

V elektronické podobě je ke stažení ZDE

Příručka praxe sociální práce

Materiál má přispět k odborné diskuzi i diskuzi s veřejností. Obsahuje příspěvky o činnostech sociální práce ve veřejné správě, jako je sociální šetření, depistáž či multidisciplinární spolupráce.

Při přípravě příručky byl kladen důraz hlavně na praktickou využitelnost pro sociální pracovníky v přímém kontaktu s klienty. Mohla by být jedním z dokumentů, které budou vést k postupnému sjednocování praxe sociální práce v rámci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem a poskytnutí vodítek k její kvalitní realizaci.

Zdroj info a foto: MPSV