Děti nemusejí chodit na kroužky - kroužky mohou přijet za nimi

Vydáno 22.11.2012 Péče o děti Pavla Jelínková

Chcete dítěti dopřát malování, zpěv, modelářství nebo hraní na hudební nástroj a nemáte možnost jej do zájmových kroužků vodit ani ho vyzvedávat? Zkuste soukromé hodiny u vás doma! Mnohdy je totiž situace zkrátka taková, že domácí zájmová výuka je jedinou možnou cestou, jak dítěti dopřát rozvíjení jeho talentu. Důvody mohou být různé a řešení je tak jednoduché!

Zájmová výuka doma, to jsou v podstatě soukromé hodiny, které poskytuje dospělý člověk s dostatečným vzděláním a praxí v daném oboru neplnoleté osobě do 18 let věku, v místě jejího bydliště. Soukromé hodiny se mohou týkat nejrůznějšího spektra zájmu – nejčastěji se jedná o zpěv a hudbu, hru na nějaký hudební nástroj, výtvarnou výchovu obecně, malování atd., nebo specializaci, jako je kresba, grafika, olejomalba a jiné. Ovšem také jsou to různá umělecká řemesla a technické obory jako modelářství, v neposlední řadě rovněž práce na počítači.

Tento způsob zájmové činnosti u dětí volí rodiče, když:

• ztratili možnost z nějakého důvodu dítě vodit do kroužku a následně je vyzvedávat
• stali se trvale či dočasně handicapovanými, nemocnými a nemohli by dítě tam ani zpět doprovázet
• nebo je handicapováno jejich dítě a tato možnost je jediným řešením, jak mu dopřát zájmovou činnost
• chtějí mít svého potomka pro dlouhodobou nemoc, indispozici, či nestandardní chování pod dohledem (LMD, hyperaktivita, cukrovka, dietní režim atp.)
• mají takovou práci či existenční situaci, která jim neumožňuje své ratolesti dopřát účast na zájmových kroužcích mimo bydliště, a nejjednodušším řešením je dítěti poskytnout výuku doma
• anebo čistě proto, že je chtějí mít na očích.

Kdo soukromé hodiny dává?

Většinou tyto hodiny poskytují studenti vyšších ročníků daného oboru, pedagogové na penzi nebo aktivní učitelé ve svém volném čase. Každopádně lidé s odpovídajícím vzděláním a s praxí v uměleckých školách, konzervatořích, na vysokých školách atp. Vždy by měli doložit svoji praxi a vzdělání, a to diplomem, vysvědčením, osvědčením, potvrzením o praxi nebo referencemi.

Za jakých podmínek jsou hodiny poskytovány?

V nabídce najdeme služby pro všechny věkové kategorie anebo také jen pro určitou věkovou skupinu. Stejně tak je to se šíří soukromých hodin, kdy některý vyučující je schopen vyučovat jak začátečníky, tak pokročilé, jiný se orientuje jen na začátečníky a někdo se naopak specializuje pouze na pokročilejší zájemce.
Někteří vyučující jsou schopní poskytovat hodiny pouze u sebe doma, jiní ve svém bydlišti i u žáka, ale v současnosti převažuje právě nabídka dojíždění za žákem k němu domů. To je dáno dobou a požadavky trhu – hlavně zaneprázdněností rodičů těchto dětí.

A kolik to bude stát?

Ceny zájmové výuky dětí doma jsou různé dle toho, o jaký obor se jedná. Suma se také odvíjí od faktu, jaká hodina se započítává, zda ta „školní“ 45minutová, nebo klasická 60minutová. U uměleckých oborů, hlavně výtvarné výchovy a uměleckých řemesel, si často připočítávají do celkové hodinové sazby materiál, jinde jej požadují doplatit zvlášť. Ideální je platba za materiál samostatně, protože jeho cena se hodinu od hodiny různí stejně jako činnost v ní. Mimoto někteří učitelé požadují k hodinové platbě cestovné. Více napoví následující tabulka.

činnost 45 min./Kč 60 min./Kč s materiálem, cestovným
zpěv 150–200 200–250 270–350
hra na hud. nástroj 130–200 180–300 250–450
výtv. výchova 100–200 190–250 250–350
malba, kresba, grafika 100–200 160–300 300–400
technické modelářství 140–200 180–300 300–450
umělecká řemesla 100–230 200–300 300–500
práce na PC 100–150 130–200 170–250
MS Office, programy 140–230 200–280 250–280
programování 160–200 180–250 200–300

Jak vhodnou osobu k výuce najít?

Vhodného člověka lze najít většinou inzerátem, a to v novinách nebo na internetu. Buď jej sami zadáme, nebo najdeme již inzerovanou nabídku této služby. Ale v dnešní době existují také internetové portály – vyhledavače s přímou nabídkou zájmové výuky.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: péče o děti