Dětské skupiny fungují a mají podporu státu

Vydáno 14.12.2015 Péče o děti Pavla Jelínková

Jaký je stav dětských skupin rok po schválení zákona o dětské skupině? Byl zákon podnětný a pomohl rozvoji těchto skupin, anebo naopak byl zbytečný?

Dětské skupiny fungují a mají podporu státu

Zdá se, že zákon o dětské skupině byl nutný a velmi potřebný. Jeho schválením došlo do dnešního dne k realizaci více než šesti desítek dobře fungujících dětských skupin, přičemž další dvacítka žádostí je ve fázi zřízení.

Rapidní rozdíly v městech a krajích

Prim v počtu zřizování dětských skupin vedou velkoměsta. Praha a Brno mají co do počtu v ČR dětských skupin nejvíce – každé více než jednu desítku. Hlavní město je ještě zvláštní tím, že provozovatelem dvou dětských skupin jsou přímo ministerstva – jednu provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a druhou Ministerstvo zemědělství a průmyslu. Naopak zcela nepatrný zájem je v krajích Karlovarském a Ústeckém, kde ke dnešku existuje v každém tomto kraji jen jedna dětská skupina.

Provozovatelé dětských skupin

Dětská skupina je zařízení, jež mohou navštěvovat děti do počátku školní docházky, a to v značně širokém věkovém rozpětí – od jednoho roku do šesti (při odložené školní docházce) i sedmi let. Provozovatel dětské skupiny musí mít k dispozici vhodné prostory, personál a plán výchovy a péče. S rodiči dítěte uzavírá písemnou smlouvu, na jejímž základě dítě do skupiny přijímá.

Provozovatelé mohou mít registrováno více skupin, a tak pokrýt zájem rodičů, který by převýšil limit 24 dětí v jedné skupině. A každá skupina, kde je více než 12 dětí, musí vyhovět zpřísněným stavebním i hygienickým nárokům. I tak jsou požadavky na provoz dětských skupin mírnější než je tomu u školek. Také o výši měsíční sumy za náklady péče o dítě si rozhoduje provozovatel sám.

Podpora státu

Žadatelem o zřízení dětské skupiny může být firma, živnostník, státní podnik, úřad, škola nebo i nezisková organizace. A všichni žadatelé o zřízení dětské skupiny mohou od 11. listopadu 2015 žádat o peníze na zřízení a provoz dětských skupin, anebo o zařízení péče o děti, která fungují podle živnostenského zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí na tuto podporu dětských skupin vyčlenilo v operačním programu Zaměstnanost miliardu korun.

V Praze je o dětské skupiny enormní zájem, a proto z této částky celých 118 miliónů korun MPSV vyhradilo hlavnímu městu. A za necelý měsíc od spuštění podpory dětských skupin k počátku prosince 2015 je částka pro Prahu již téměř vyčerpána. Vedení hlavního města proto vyhlásilo svůj program k podpoře dětských skupin, který bude ještě v roce 2017 opakovat.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: dětské skupiny, finanční podpora, podpora státu, provozovatelé