Díky službě tísňové péče se mohou senioři cítit v bezpečí 24 hodin denně

Vydáno 22.12.2012 Péče o seniory red .

Seniorský věk je někdy, samozřejmě kromě těch radostnějších chvil, provázen i vyšší náchylností ke zdravotním potížím, zapomnětlivosti, případně i nepozornosti a dalším symptomům stáří. Není tedy divu, že vznikají nejrůznější formy tísňové a asistenční péče, které mohou pomoci snížit rizika, jimž starší lidé, zvláště žijí-li sami, často čelí. Mnozí z nich přitom možná ani nevědí, že na využití služby mohou snadno dosáhnout i oni sami.

Jednou z moderních a čím dál více se prosazujících se variant pomoci je tzv. mobilní tísňová péče, založená na dálkovém, elektronicky řízeném informačním systému. Existuje řada různých typů těchto zařízení; všechny jsou ale založeny na nepřetržité kontrole pohybu seniora i na jejich schopnosti rychle přivolat pomoc, pokud to situace vyžaduje.

Jak služba funguje

Většina z dnes nabízených systémů má například podobu malé krabičky nebo speciálního mobilního telefonu, některé mohou být napojeny i na pevnou linku. Prostřednictvím všech, nezávisle na typu, je senior celodenně monitorován a prakticky non-stop ve virtuálním kontaktu s operačním dispečinkem. V případě potíží, ať už zdravotních, nebo při hrozícím nebezpečí, senior jen stiskne jediné tlačítko a tím přivolá pomoc (spojí se s pracovníkem dispečinku). Pokud není schopen sám aktivně zařízení použít (například po pádu nebo ve stavu bezvědomí), může systém díky čidlu pohybu vyslat varovný signál na dispečink a pomoc přivolat za něj. Aktuální polohu seniora obsluha monitorovacího střediska snadno zjistí díky napojení na systém GSM. Jediným omezením tak je jen nutnost pokrytí oblasti signálem mobilních operátorů.
Některé systémy jsou instalované přímo v bytě klienta, kde monitorují jeho pohyb. I zde ale není senior vázán na samotný telefonní přístroj umístěný v jedné části bytu. Komponentou systému totiž bývá i bezdrátové zařízení, které může nosit u sebe při pohybu v různých místnostech.
Existují ale i zařízení, jež mohou být užitečným pomocníkem i v případě, kdy je obyvatel domu delší dobu pryč (na chalupě, v lázních). Po tento čas funguje jako alarm signalizující pohyb „nezvaných hostů“.

V bezpečí 24 hodin denně

Přednosti používání takového přístroje jsou tedy nasnadě:

  • senior může být nerušeně a velmi diskrétně monitorován v místnostech a často i venku, a to celých 24 hodin denně;
  • získá tak pocit bezpečí, kdekoli se právě nachází – a spolu s ním i jeho nejbližší, kteří si mohou být jisti, že v případě problémů bude o jejich seniora postaráno;
  • řídicí pult tísňové péče je obsluhován kvalifikovanými odborníky, k dispozici jsou zdravotní sestry, lékaři i sociální pracovníci;
  • dispečer na základě informací od klienta vyhodnotí situaci a zorganizuje další postup, ať už se jedná o zavolání rodiny, lékaře nebo třeba o telefonickou krizovou pomoc;
  • zařízení je rovněž schopno rozeznat i takovou krizovou situaci, kdy senior není schopen jeho aktivního využití (pád, mdloba…), a je schopno mobilizovat pomoc samo;
  • kromě samotné péče o seniora dispečink zajistí i informování rodiny;
  • neopomenutelným kladem je i jednoduché ovládání, s nímž si poradí i senioři, kteří dosud například nevlastnili mobilní telefon a nebo nejsou horlivými zastánci nových technologií.

Sečteno podtrženo, systém tísňové péče umožňuje díky své koncepci seniorovi žít plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí bez toho, aby musel jen kvůli hrozícímu riziku trávit svůj důchodový věk v zařízeních sociální péče či domovech pro seniory. Zároveň tak poskytuje pocit jistoty i jeho rodině ve chvíli, kdy nemůže být svému seniorovi k dispozici celý den.

Další služby

Systém už využívá a dále poskytuje řada organizací zaměřujících se na péči o seniory a handicapované občany (církevní a charitativní organizace, diakonie, neziskové i příspěvkové organizace, pečovatelské služby aj.). Jednou z nich je i sdružení Život 90. To svým klientům kromě jiného nabízí třeba i možnost využití jeho vlastní sanitní služby (provozuje ji však pouze na území hlavního města) nebo úschovu klíčů pro potřeby záchranné služby tak, aby se mohla do bytu dostat, když už senior není schopen sám otevřít. Kromě nejrůznějších organizací ale dohledový systém tísňové péče zajišťují už i někteří mobilní operátoři.

Sdružení Život 90 využívá pro pomoc svým klientům systém tísňové péče AREÍON (zdroj: YouTube.com)

Většinou je služba tísňové péče určena pouze klientům s předem vymezeným charakterem zdravotního stavu a někdy i počtem zařízení, které má poskytovatel k dispozici. Některé organizace však tuto službu poskytují i zdravým a vitálním starším lidem, kteří si chtějí pojistit své bezpečí, kdekoli se budou pohybovat.

A cena? Řádově stokoruny měsíčně

Cena za pořízení a využívání systému tísňové péče se liší s typem zařízením i výší měsíčního poplatku, stanoveného zprostředkovatelem služby. U řady z nich si lze přístroj bezplatně zapůjčit a platit pouze paušální měsíční částku za využívání služby (v níž je zahrnuta například i sanitka, konzultační služby, výjezd policie, hasičů a pod.). Její výše je ovšem velmi různá, někde činí 100 korun, jinde vyjde až na 500 korun měsíčně. Někteří poskytovatelé účtují ještě počáteční jednorázový poplatek za instalaci zařízení odbornou firmou a úvodní zaškolení. Pokud si klient chce zařízení koupit, pak se cena pohybuje v řádu tisícikorun (cca od 1 300 do 5 500 Kč dle typu zařízení a množství funkcí).

Tísňová pomoc slovy zákona

Organizace, které tísňovou pomoc poskytují, tak činí na základě registrace této služby v podobě, jak je definována v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stáhněte si:

elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
b) sociální poradenství,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podrobnější informace k tomu, co je obsahem registrace služby tísňové péče, lze nalézt například na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, v sekci „Registrace, poskytování služeb“.

Více viz zde:

Zdroj foto: www.andelstrazny.eu

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, péče o seniory