Když už domácí pomoc (nebo síly) nestačí

Vydáno 13.11.2018 Péče o seniory Pavla Jelínková

Stárnutí je stav organismu, kterému se nevyhne nikdo z nás. A když již vaše síly nebo pomoc sama v rozpětí, které dáváte nebo můžete poskytnout prostě nestačí, je čas přemýšlet o pomoci zvenčí.

Když už domácí pomoc (nebo síly) nestačí

Co tedy dělat, když rodič nebo oba rodiče již nezvládají běžný život jako dříve? Co si počít, když je pro ně stále náročnější řešit osobní hygienu, úklid, vaření, nákupy, a připravit a užívat správnou medikaci a vy pomáháte jak můžete a přitom musíte pracovat, protože do důchodu máte daleko?

Co si počít?

  • Stává se, že jsou stále více terénní služby vytíženy a může se stát, že budete muset čekat. Proto začněte včas, ať máte možnost si vše dobře pomyslet, zjistit i objednat.
  • Poté si udělejte průzkum trhu a zjistěte si jaké služby jsou ve vašem nejbližším okolí dostupné a k mání.
  • Pak mapujte, jestli mají v těchto službách v okolí volnou kapacitu a mohou vám pro seniora službu poskytnout.
  • Buď rovnou sjednejte nebo objednejte dopředu termín počátku služby.

Kde najít finanční pomoc?

Můžete využít příspěvky od státu:

Příspěvek na péči

Ten má čtyři stupně od nejnižšího až po nejvyšší, přičemž dle stupně závislosti náleží určitá suma financí měsíčně. Příspěvek lze požádat na Úřadě práce, který jej po přiznání vyplácí. Tento příspěvek na péči je určen ke hrazení péče rodiny, terénních sociálních služeb, ale i pobytových sociálních služeb jako jsou domovy důchodců a domovy se zvláštním režimem.

I. stupeň příspěvku činí 880 Kč měsíčně, II. stupeň pak 4 400 Kč měsíčně, III. stupeň je pokryt sumou 8 800 Kč měsíčně a IV. stupeň částkou 13 200 Kč měsíčně.

Příspěvek na mobilitu

Aktuálně činí 550 Kč měsíčně, které lze získat, pokud má váš senior průkaz ZTP nebo ZTP/P na dopravu k lékaři a důležitým úřadům a institucím. Neposkytuje se však, je-li senior umístěn v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo jiném zdravotnickém zařízení. V tom případě bývá poskytován jen výjimečně.

Dlouhodobé ošetřovné Také lze využít dlouhodobé ošetřovné, o němž jsme psali zde. Využití je však limitováno tím, že máte se seniorem shodné trvalé bydliště a byl hospitalizován před žádostí minimálně 7 dní v nemocnici.

A jaké terénní služby jsou možné?

Sociální terénní služby- tedy takové, které přijedou k seniorovi domů, kde mu pomohou s tím, co nezvládá. Jedná se o dovoz obědů, zajištění úklidu, nebo nákupů, praní a žehlení, či aktivizační služby (čtení, povídání, procházky, trénink paměti). Dále je to osobní asistence, která je širší a může pomoci i jinde (na úřadě, u lékaře, v nemocnici, nebo i na dovolené).

Ceny terénních služeb se pohybují od 110 Kč výše za hodinu a u osobní asistence od 120 Kč za hodinu výše. U dovážky obědů zajištěné městem, se platí strava, a doprava bývá dotována obcí, pokud je poskytovatelem soukromá firma či podnikatel, pak se hradí i doprava. Ceny bývají od 65 Kč výše za jeden oběd.

A co dělat, když ani to již nestačí?

Lze využít ambulantních sociálních služeb

Zde senior jen na den či půlden dojíždí do zařízení, ale bydlí doma. Mohou to být denní stacionáře, denní centra či centra denních služeb. Některé jsou určeny přímo speciální skupině – ZTP nebo seniorům s Alzheimerem. Ceny jsou smluvní a závisí na době, kterou senior v centru stráví.

A pak jsou tu služby pobytové

  • Dům s pečovatelskou službou – funguje na bázi pečovatelské služby a je určen pro relativně soběstačné seniory.
  • Domov pro seniory – je celoroční pobytová služba pro seniory se sníženou soběstačností.
  • Domov se speciálním režimem – pobytová služba, jež je určena pro osoby s demencí a Alzheimerem.

Tahák pro metropoli

A pro metropolitní pečující zde máme tahák v podobě seznamu domovů všech typů domovů pro seniory v Praze. Ke stažení zde: Domovy pro seniory Praha

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, péče o seniory, pečovatelský dům, sociální terénní služba