Domácí hospicová péče

Vydáno 10.9.2018 Péče o seniory Pavla Jelínková

O domácí hospicové péči se před deseti lety nehovořilo téměř vůbec. Během let se povědomí o této službě zakotvilo i v Česku. A v současnosti je to služba, kterou využívá stále více rodin. Naše populace stárne a staří lidé odcházejí ze života.

Domácí hospicová péče

Odejít musí jednou každý z nás. A důstojné poslední dny lidského života v kruhu rodiny, to je domácí hospicová péče. Hospicová péče a hospice patří do sféry paliativní péče. Ta je zaměřena na úlevu od bolesti při postupujících zdravotních obtížích. Hospic je tedy specializované zařízení pro dožití. Volba na něj padá v momentě, kdy už všechny ostatní možnosti byly vyčerpány a jiné nejsou. Hospic není o léčbě, ale o snesitelném dožití v důstojných podmínkách.

Hospic je zařízením sestávajícím z profesionálního týmu jak zdravotnických, tak sociálních, ale i duchovních odborníků. A je obojetné, zdali je zakladatelem toho či onoho hospice církev, soukromý subjekt či stát, přijímáni jsou do nich lidé bez rozdílu vyznání.

Lůžkový hospic

Hospicová služba se poskytuje v několika formách, přičemž dříve existovala jen jedna forma, a to hospicová péče lůžková. Tedy taková, kdy nemocný je ubytován a pobývá v zařízení stále. Je to možnost krajní, kdy už rodina péči a ošetřování nemocného nezvládá, nebo také když žádná rodina není. Pak se objevily další dvě formy, a to mobilní domácí hospicová péče a stacionární hospicová péče.

Stacionární hospicová péče

Patří k nejmladším formám hospicové péče a je možností, kdy nemocný přes den pobývá v denním stacionáři hospicového charakteru a rodina jej ráno přiveze a v podvečerních hodinách si jej zase odveze domů. Pečují tedy o nemocného přes noc a o víkendech a volných dnech. Přichází do úvahy jen v případě, že péče doma nestačí. Denní stacionáře hospicové péče jsou limitovány akčním rádiusem rodiny – bydlištěm, protože vozit nemocného 2× denně někam daleko je nesmysl a příliš náročné pro něj i rodinu.

Domácí hospicová péče

Je to, co nás nejvíce zajímá. Tato forma vznikla nedlouho po klasických pobytových lůžkových hospicích. Je to verze, která nemocným vyhovuje asi nejvíce, protože sice často nemohou již zůstávat sami tam, kde dříve bydleli, ale alespoň jsou v kruhu rodiny. Tuhle možnost by volilo více rodin, kdyby zvládali náročnou péči o zdravotní stav těžce nemocného a také, kdyby to stav jeho zdraví vůbec dovoloval.

Proto je vždy dobré si důkladně promyslet a dát i na doporučení odborníků a lékařů, co je pro nemocného nejlepší.

Domácí hospicová péče je postavena na určité úrovni a kvalitě rodinného zázemí a možností rodiny. To právě velmi často chybí a samotná péče o těže nemocného a dožívajícího člověka je v souvislosti s pracovními a rodinnými povinnostmi členů domácnosti náročná a mnohdy nezvladatelná. Obzvláště, pokud je rodinou jen jeden či dva členové, kteří by tuto starost měli nést.

Pomocí je i dlouhodobé ošetřovné

Není to o tom, nedopřát rodičům a nemocným rodinným příslušníkům důstojné dožití v kruhu rodiny, ale především o možnostech a realitě každodennosti.

Pomoci a ulevit mnohým rodinám by v současnosti mohla nová dávka, jež začala od června 2018 platit, a to tzv. dlouhodobé ošetřovné. O ní jsme psali zde. Toto dlouhodobé ošetřovné, vychází z novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, které tuto dávku zavádějí. Novela byla 8. února 2017 schválena vládou ČR.

Díky ní je zde reálná možnost lepší péče o nemocné v rodině, a to včetně těžce nemocných pacientů, kteří potřebují hospicovou péči. S touto dávkou by byla možnost domácí hospicové péče dosažitelná pro více rodin a také alternativu, jak dopřát dožívajícím lidem poslední dny mezi blízkými. Podmínkou vždy je společné bydliště ošetřujícího i nemocného, a minimálně 7 denní pobyt v nemocnici, na nějž dlouhodobé ošetřovné naváže.

Jak funguje domácí hospic?

Domácí hospicová péče probíhá doma u nemocného, kam jej dojíždějí navštěvovat jak lékaři, tak další oborníci a personál čítající mimo lékaře zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, a další jako třeba duchovní či dobrovolníci). Péče probíhá v úzkém kontextu s rodinou a její zapojení je nezbytné.

Hospicoví pracovníci jsou po celou dobu reálnou i psychickou podporou a pomocí rodině a péči o nemocného, i pro pochopení stáří, stárnutí a umírání. Je zde také možnost využít různých kompenzačních pomůcek pro péči i a souvisí s ní i psychologická podpora těsně po úmrtí nemocného.

Jak je to s poplatky za domácí hospicovou péči?

Posunem je, že zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovny, ovšem za služby se platí. Konkrétní ceny a rozsah služeb je hospic od hospice odlišný, a ideálem je informovat se v daném hospici poskytujícím domácí hospicovou péči o složkách ceny a o tom, co bude hrazeno ze zdravotního pojištění. V průměru lze říci, že doplatek služeb činí pět až šest i více tisíc korun.

Proč hospicovou péči ano?

V nemocnicích a LDNkách se léčí. V hospici je to jinak. Tam se personál snaží o co nejkvalitnější poslední dny a měsíce nemocného tak, aby netrpěl bolestmi, mohl si užít poslední chvíle co možná nejvíce dle svého a v klidu, v laskavém a milém prostředí, s odborníky, kteří proces umírání znají a dokáži být silnou oporou.

A může-li být volbou domácí hospicová péče, je to pro nemocného možnost dožít s rodinou a s podporou odborníků, kteří jsou k tomu určeni.

Kde hospice hledat?

V Česku nejsou všechny regiony a kraje hospicovou péčí pokryty, i když se situace stále rok od roku zlepšuje. Při hledání zkuste některou možnost níže.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: domácí hospicová péče, mobilní hospicová péče, stárnutí