Domácí doučování dětí s ADHD

Vydáno 1.5.2021 Péče o děti Pavla Jelínková

Domácí doučování dětí s ADHD

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí rodičům dětí s ADHD doučování z předmětů základní školy. Doučování probíhá v domácím prostředí dítěte a je zdarma.

Pokud má vaše dítě mezery v učební látce, nebo potřebuje pravidelně pomoci s domácími úkoly, případně si nosí si domů „nedodělky“ školní práce, je tu řešení.

Možná se dítko dík ADHD obtížně soustředí a mohlo by mít mnohem lepší školní výsledky s pravidelnou přípravou a učením hravou formou.

CRSP nabízí pomoc

  • Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí rodičům dětí s ADHD doučování školou povinných hyperaktivních dí­tek.
  • Mají lektory, kteří jsou proškoleni pro práci s neklidnými dětmi, pomáhají s vypracováním domácích úkolů, dokončováním školních „nedodělků“ či s doplňováním mezer v učební látce ZŠ.
  • Doučování je určeno pro děti z 1. stupně Základní školy – od 6 do 12 let.

Kdy?

Pravidelně 2–5× týdně dle individuálních potřeb dítěte a domluvy s rodinou

Kde?

V domácím prostředí dítěte, případně v jeho škole, či v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, nebo online.

A cena doučování?

Doučování je poskytováno zdarma, jelikož je součástí projektu Komplexní podpora dětí s ADHD, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0­.0/17_076/0011497.

Jak se k doučování dítěte přihlásit?

Kontaktujte koordinátora Mgr. Ivanu Štěpánkovou, na telefonní čísle +420 731 604 0­64 nebo na e-mailu ivana.stepankova@crsp.cz.

Zdroj foto: Pixabay.com