Dostupnější péče pro rodiče těch nejmenších dětí: novela zákona o jeslích

Vydáno 3.9.2020 Péče o děti Pavla Jelínková

Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu. Byla schválena novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít staronové jméno „jesle“. Budou dostupnější a péče v nich ještě kvalitnější.

Dostupnější péče pro rodiče těch nejmenších dětí: novela zákona o jeslích

Úprava počítá i se stabilnějším financováním jeslí a měla by začít platit od 1. července 2021. Díky tomu se rodiče, a to převážně maminky budou mít lepší možnost vrátit se do práce, když potřebují a chtějí. Aktuálně je velmi těžké sladit pracovní a soukromý život, protože mateřské školky nedokáží dostatečně reagovat na individuální potřeby rodičů těch nejmenších dětí – dvouletých a tříletých. Prostě pro ně ve školkách není místo.

Jaký je cíl změny?

Cílem je zlepšit kvalitu péče a zajistit stabilní financování ze státního rozpočtu pro všechny děti do 3 let. V polovině roku 2022 totiž skončí podpora těchto zařízení z evropských fondů. Z toho důvodu se nastavují nové podmínky pro fungování dětských skupin, potažmo jeslí.

Co se změní?

  • Přejmenování – změn jména dětských skupin na jesle lépe ukotví představu veřejnosti o tom, o jaký typ instituce jde. Název „jesle“ je totiž mezi lidmi mnohem více zažitý a většina si pod ním představí konkrétní zařízení pro nejmenší.
  • Dostupná péče pro děti do 3 let – podle studií a analýz tvoří 75 % dětí v dětských skupinách děti mladší 3 let, dvouleté pak více než polovinu. Ne vždy je v mateřských školách kapacita pro tříleté předškoláky. Proto budou mít po nabytí platnosti novely rodiče možnost umístit děti do jejich 3 let, tak, aby poté plynule navazoval nárok na místo v MŠ. Tímto překryvem tak bude zajištěno, aby nedošlo k výpadku péče.
  • Lepší kvalita jeslí – s ní souvisí zavedení povinnosti dalšího vzdělávání pečujících osob a v zákoně budu ukotveny standardy kvality péče.
  • Odborná kvalifikace – dojde také k úpravě odborné způsobilosti pečujících osob se zaměřením na zdravotnické minimum a k vytvoření nové profesní kvalifikace chůvy pro děti v jeslích s důrazem na zdravotnické vzdělání.
  • Stabilní financování jeslí – vzhledem ke konci financování z Operačního programu Zaměstnanost, ke kterému dojde během první poloviny roku 2022, novela zavádí stabilní a předvídatelný systém financování jeslí. Příspěvek budou zařízení dostávat na každé obsazené místo v denní výši stanovené normativem v nařízení vlády, a to zálohově každého čtvrt roku. Výši normativu, stejně tak jako maximální úhradu rodičem, bude každoročně stanovovat vláda s přihlédnutím k normativům v mateřských školách.

Stávající dětské skupiny

Pro stávající dětské skupiny bylo vytvořeno přechodné období, během kterého se přizpůsobí novým podmínkám. Od září 2024 zde bude existovat již jednotný a přehledný systém předškolní péče, tedy jesle pro nejmenší s následným plynulým přestupem do mateřské školy.

Finančně i místně dostupná alternativa

Novela zákona zajistí dostatečné kapacity zařízení péče o předškolní děti, která budou poskytovat kvalitní a individuální péči a budou finančně i místně dostupná. Stabilní systém financování jeslí zajistí udržitelnost již fungujících dětských skupin a mikrojeslí. Ty tvoří v současné době téměř 1 100 dětských skupin a 98 mikrojeslí s kapacitou cca 15 tisíc míst pro děti, na kterých se děti mohou střídat.

Zdroj foto: Pixabay.com