Hippoterapie - efektivní součást rehabilitace dětí i dospělých

Vydáno 24.12.2017 Péče o děti Pavla Jelínková

Využití jízdy na koni k utužení zdraví tu bylo již dávno. A dnes tento rehabilitační obor zaznamenává rozkvět a boom. Stává se nejen pro zdravotně postižené silnou pákou v boji proti zdravotním obtížím.

Hippoterapie - efektivní součást rehabilitace dětí i dospělých

Léčba koňmi, alias hippoterapie, je starodávná metoda rehabilitace, o níž nacházíme první zmínky již někde v 5. st. př. n. l. Jako lékařské doporučení formou hippoteraie je pak známa první zmínka z 2. st. n. l. od lékaře Galéna v Římě. Poté v dobách renesance byla jízda na koni jako efektivní zlepšení kondičky velmi oblíbena a až v letech 1696 – 1758 profesor Samuel T. Quellmalz z Lipska provedl analýzu pohybu jezdce a zavedl cvičení, jak je známe dnes.

V epidemiích dětské obrny byla hippoterapie velmi efektivním způsobem pomoci postiženým dětem. A především rozvoji pomohl úspěch obrnou postižené Lis Hartel, jež jako drezúrní jezdkyně opakovaně na olympiádách získala druhé místo. A právě tato dáma, spolu se svojí fyzioterapeutkou Ullou Harpoth, se zasadily o vybudování úplně prvních center rehabilitace formou hippoterapie ve Skandinávii.

Čím je hippoterapie tak ojedinělá?

Hippoterapie je forma hipporehabilitace, patří k fyzioterapeutické metodě, jež využívá jako pomůcku ke zlepšení stavu pacienta koně a jeho pohyb hřbetu v kroku, když krok koně je rytmický a opakující se. Kůň musí být na hippoterapii speciálně cvičen, respektive připraven.

Na koni v rámci hippoterapie mohou jezdit všechny věkové kategorie osob, s různým zdravotním postižením a obtížemi. Tato metoda rehabilitace se hodí i pro malé děti a mentálně postižené jedince. To vše je možné proto, že hippoterapie není klasická jízda na koni, ale při hippoterapii je přítomen fyzioterapeut a ošetřovatel, který vodí koně.

Procedura hippoterapie

Před samotnou jízdou na koni je pacient vyšetřen, když fyzioterapeut dle stavu dané osoby určí, na jakém koni, jak dlouho a v jaké poloze (lze v sedě, v leže) na koni pojede, někdy lze určit i typ terénu. Hippoterapie by měla být realizována nejen jedna, ale celý jejich cyklus, jinak nemá požadovaný efekt.

Kůň je vybírán (pokud je to možné) z toho důvodu, že každý kůň má (stejně jako lidé) malinko jinou chůzi a pohyb v ní. A tak lze analýzou koní zjistit, který z nich je vhodný ke stimulaci svalů nebo třeba rovnováhy, či k psychické pohodě, atp. Ani usedání na koně se nemusejí pohybově postižení, menší či starší lidé obávat, jelikož k nasedání je určena rampa, či schůdky. Za jejich pomoci je pacient usazen či položen do požadované polohy za pomoci fyzioterapeuta (někdy i dvou, u dětí případně i rodičů). Ošetřovatel, tzv. vodič, koně vede v kroku dle pokynů fyzioterapeuta. Čili jsou k samotné proceduře nutné minimálně obě osoby – vodiče koní a fyzioterapeuta.

Délka rehabilitační hippoterapie

Jedna rehabilitační hippoterapeutická procedura by měla trvat 10 maximálně 20 minut, a být, jak již bylo řečeno, opakovaná, minimálně v počtu deseti jízd. Při kroku koně provádí pacient dle instrukcí fyzioterapeuta cviky. Toto samotné cvičení může být pak prodlouženo o nějakou dobu relaxace na koni. Ta bývá většinou ze sedu vedena do předklonu a lehu a položení se na koni s kontaktem obou rukou s koněm – a to směrem k hlavě koně, nebo i pozpátku. Může však být i upravena jinak, vše se řeší individuálně dle stavu a typu pacienta.

Česká hipporehabilitační společnost

V Česku existuje Česká hipporehabilitační společnost (ČHS), jež byla založena roku 1991. Ta zastřešuje a sdružuje střediska zabývající se hippoterapií. Sídlo ČHS bylo v Praze Bohnicích, přičemž v současnosti má společnost jen virtuální sídlo v areálu Mendelu Brno.

Česká hiporehabilitační společnost má za cíl rozvoj a zkvalitňování hipporehabilitace jako metody prospěšné lidskému zdraví. Proto ČHS sdružuje všechny odborníky, potřebné k hippoterapii, a to, ať jsou to lékaři, fyzioterapeuti a ergoterapeuti, psychologové, zdravotní sestry a sociální pracovníci, či jezdečtí instruktoři.

Zdroj foto: Alison Moffat/Flickr.com

Tagy: Česká hiporehabilitační společnost, hippoterapie, Střediska hippoterapie