Jak si vede pilotní projekt mikrojeslí?

Vydáno 5.6.2017 Péče o děti Pavla Jelínková

V Česku byl loni spuštěn pilotní projekt mikrojeslí. Mikrojesle mají efektivně doplnit dětské skupiny a mateřské školky a pomoci rodičům těch nejmenších dětí vrátit se brzy zpět do svého zaměstnání. Jak vypadá situace dnes?

Jak si vede pilotní projekt mikrojeslí?

Projekt Mikrojesle je dotován Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale také z evropských fondů. Jeho cílem je zaplnit díru v trhu práce v souvislosti s péčí o malé děti, který díky nedostatkům jeslí a mateřských školek často nedovolí rodičům vrátit se do práce, jak by chtěli. O zřízení byl obrovský zájem, a tak bylo původních více než padesát projektů navýšeno o další.

Projekt mikrojeslí

Projekt má registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0­.0/15_009/0000858, byl zahájen 1. 1. 2016 a ukončení pilotní fáze se přepokládá na 31. 12. 2018. Jeho cílem je podpořit zřizovatele, především obce, ke zřizování a provozování mikrojeslí od prvopočátku a to včetně komplexního poradenství, dále má projekt pilotně ověřit mikrojesle, coby veřejnou službu péče o děti, a nabídnout péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v malém kolektivu zajištěnou profesionálními pečujícími osobami. Příjemci dotace a zřizovatelé mikrojeslí mohou být obce, neziskové organizace, příspěvkové organizace obcí a právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení.

Co jsou mikrojesle?

Mikrojesle jsou skupinovou péčí o děti, specifické tím, že počet dětí je minimální, často nepřesahuje více než čtyři až pět dětí, čímž se jednotlivým dětem dostane větší porce individuální péče a zajistí se v menším kolektivu i domáčtější prostředí. Aktivní provoz mikrojeslí je většinou realizován v pracovní dny, převážně od pondělí do pátku, když v jednom dni musí být naplněna minimálně kvóta osmi hodin provozu. Konkrétní doba umístění dítěte je na domluvě mezi rodiči a zřizovatelem, respektive provozovatelem mikrojeslí.

Kdo o děti v mikrojeslích pečuje?

Péči o děti v mikrojeslích zajišťují kvalifikované chůvy. Odbornost těchto pečujících osob v mikrojeslích určují specifické podmínky a chůvy musí splňovat požadované vzdělání, přičemž stačí také podstoupit rekvalifikační kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti – do zahájení povinné školní docházky, kde jsou požadavky dány kvalifikačním standardem Národní soustavy kvalifikací.

Jak to funguje?

V mikrojeslích je dětem poskytována individuální výchovná péče, jež je striktně zaměřená na rozvoj osobnosti, schopností a návyky s přihlédnutím k věku dítěte. V mikrojeslích chůvy zajišťují bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, odpočinek a spánek i osobní hygienu dítěte. To vše po dobu dohodnutou s rodiči dítěte v rámci umístění jejich ratolesti v mikrojeslích.

Finančně dostupná alternativa

Mikrojesle se stávají finančně dostupnou alternativou pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti při návratu do práce. Pilotní fáze projektu mikrojeslí bude trvat cca 2,5 roku, když jejich rozjezd nějakou dobu od startu pilotní fáze projektu trval. A tak se provoz mikrojeslí rozjíždí až od počátku letošního roku a úplně prvními mikrojeslemi se stalo zařízení v pardubickém kraji, konkrétně při pardubickém rodinném centru Kulihrášek, který provozuje miniškolku Kuliklubíčko a nově i mikrojesle Kuliklubíčko.

Aktuální přehled mikrojeslí dle krajů

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: chůvy, mikrojesle, pilotní projekt