Jakou roli plní rodina při péči o seniora

Vydáno 16.11.2016 Péče o seniory Veronika Kotková

Je jisté, že role rodiny v péči o seniora je důležitá a nezastupitelná. Veskrze se na tuto „povinnost“ nejde na sto procent připravit, ale můžete se alespoň seznámit s tím, co bude váš příbuzný postupem času potřebovat.

Jakou roli plní rodina při péči o seniora

Při péči o seniora je důležité počítat s tím, že do ní bude třeba investovat relativně mnoho času.

V případě, že starší člen vaší rodiny bude bydlet sám, bude potřebovat, abyste jej často navštěvovali. Obecně se dá říci, že potřeby a jejich náročnost budou stoupat společně se zvyšujícím se věkem. Pomoc ze strany rodiny začne například u vycházek a zajišťování drobných pochůzek jako jsou nákupy, ale postupem času je možné, že bude potřeba pomoci i s hygienou a podobnými starostmi. Důležitá je také pomoc při obstarávání osobních záležitostí, jako jsou například finance. Dokud jsou senioři svéprávní, musí se o ně starat sami. Může se ale lehce stát, že zapomenou, kam peníze schovali, a tak snadno můžou dostat strach, jestli je někdo neokradl.

Nelze zapomínat, že s vyšším věkem je spojeno i horší zdraví, takže je nutné jim zajistit lékařskou pomoc, popřípadě vyzvedávat léky v lékárně. Senioři většinou navštěvují ordinace spousty lékařů, od praktiků až po ty odborné, kam je potřeba je doprovodit. Někteří lékaři ale za nemohoucími dojedou i do jejich domova.

Na rodině také většinou zůstává vyřizování různých příspěvků, na které má senior nárok. Do tohoto spadá například vyřizování poukázek na inko pomůcky, kdy po doporučení od praktického lékaře a urologa pojišťovna tyto pomůcky proplatí. Dále sem patří příspěvek na péči či příspěvek na dietu (diabetes). Je tedy nutné počítat s časem věnovaným vyřizování těchto záležitostí a návštěvám institucí, které se jimi zabývají.

V dnešní době je ale běžné, že jsou členové rodiny zaneprázdněni prací. Pak nezbývá nic jiného, než se obrátit na některé ze subjektů, které nabízejí v takovýchto situacích svou pomoc. Mezi ně patří charita, některé neziskové společnosti i soukromé subjekty. Pokud není v možnostech rodiny zajistit babičce či dědečkovi pravidelnou stravu, je možné využít například dovážek obědů. Terénních pečovatelských služeb lze využít i pro úklid a koupání.

Pakliže není v silách členů rodiny se o příbuzného postarat, existuje možnost najmout si osobní asistentku. Pokud senior nemůže, nebo nechce zůstat doma, je možné mu zajistit ubytování v bytě s pečovatelskou službou, v domově pro seniory, nebo v jiném speciálním zařízení. Toto umístění se občas stává nevyhnutelným, jestliže starší člověk onemocní například Alzheimerovou chorobou. V takových případech potřebuje nemocný ve dne v noci neustálou péči, jelikož by mohl být nebezpečný sobě i svému okolí. Může se stát, že zapomene vypnout plyn po vaření, nechá otevřené kohoutky nebo odejde z domu a už se nedokáže vrátit, protože zapomene, kde bydlí.

Na závěr uvedu jednu z nejdůležitějších povinností rodiny, což je poskytování psychické podpory. Staří lidé jsou v našem moderním a přetechnizovaném světě leckdy ztracení, protože za jejich mládí bylo všemu jinak. Potřebují tedy naši pomoc, lásku a především pocit, že se mají na koho obrátit, když už sami nejsou schopní se o sebe dokonale postarat.

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy: péče o seniory, pomoc v domácnosti, rodina a příbuzní