Mateřská centra pro rodiče s malými dětmi jsou dobrou alternativou domácího prostředí

Vydáno 24.1.2013 Péče o děti Pavla Jelínková

Kluby maminek a mateřská, nebo chcete-li rodinná centra jsou zcela určitě dobrou volbou pro všechny maminky (i tatínky) na rodičovské dovolené i jejich děti. Umožňují jim další mezilidský kontakt mimo „svět plenek a dudlíků“ a zároveň lepší možnosti využití terénní nebo vzájemné pomoci. A center po celé ČR neustále přibývá, což je velmi dobře.

Tyto organizace napomáhají maminkám, tátům a vůbec rodičům malých dětí snižovat tu dobře známou izolaci, do které se především ženy při celodenní péči o dítě dostávají. Pomohou jim prožít aktivně rodičovskou dovolenou a využít nabídku velmi zajímavých aktivit v klubech, mimo ně, u nich doma, nebo čerpání služeb, které mnohé kluby a centra nabízejí.

Program si zde vytvářejí organizace samy a svépomocí. Jsou to různé aktivity pro děti, maminky i celé rodiny. Pestrá škála činností je zajišťována ochotou maminek zapojit se a nabídnout druhým něco ze svých dovedností – a to od provozu centra přes výtvarné a pracovní aktivity, přednášky, dramatické kroužky, cvičení pro mámy i děti, pořádání veřejných akcí, hlídání dětí v centru i v domácím prostředí po výpomoc s úpravou bydlení, hospodyňských a jiných činností v domácnosti včetně ručních a kutilských prací.

Důležitá seberealizace

Maminky se tak seberealizují v oblasti, která je jim blízká, a udržují si profesní dovednosti i během své rodičovské a mateřské dovolené. Díky jmenovaným aktivitám se zcela přirozeně mezi maminkami a celými rodinami navazují nová přátelství a oživují sousedské vztahy.

Deviza do domácnosti

Velkou devizou klubů maminek a mateřských center je možnost setkávání se se shodně „naladěnými“ ženami, v podobné životní situaci (na rodičovské a mateřské dovolené), vznikají zde přátelské vazby a následná vzájemná výpomoc mezi maminkami, jako je hlídání si dětí navzájem, vzájemné návštěvy doma, pro děti (obzvláště jedináčků nebo dětí s věkově o hodně staršími sourozenci) je to možnost pohrát si s vrstevníky, naučit se mezi nimi fungovat, přičemž si maminky mohou vzájemně popovídat, vyměňovat zkušenosti v oblasti výchovy či vedení domácnosti atp.

Ale tím to nekončí

Kluby a centra také pořádají tzv. tatínkovské dny v duchu motta „chlapi sobě aneb hraní s dětmi“, kdy tráví volný čas s dětmi či dítětem otcové a maminky mají na pár hodin čas samy pro sebe.

Přínosná spolupráce

Mateřská centra a kluby jsou také propojena s centry pro rodinu a sociální péči, což jsou organizace, které nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, kurzy a také podporu v obtížných životních situacích. Vše je určeno dětem, dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným rodinám, seniorům a odborné veřejnosti.

Co můžete v centru pro rodinu využít?

  • rodinné programy – předporodní kurzy, cvičení pro těhotné maminky a cvičení po porodu, cvičení pro rodiče s dětmi, víkendy pro mámy, pobyty pro rodiny, příměstské tábory, výtvarné dílny, mezigenerační setkávání, akce pro širokou veřejnost;
  • vzdělávací programy – kurzy pro nastávající rodiče, kurzy pro lektorky klubů maminek a mateřských center s akreditací MŠMT, kurzy přípravy na manželství, seniorské programy;
  • sociální služby – centrální a terénní programy pro rodiče i děti handicapované, autisty aj., také senior klub, poradna pro seniory, doprovázení rodin i seniorů v krizových situacích

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: péče o děti