Ministerstvo zdravotnictví se chystá zakotvit hospicovou péči do právních předpisů

Vydáno 13.2.2017 Pomoc v domácnosti Veronika Kotková

Ministerstvo zdravotnictví jednalo se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb a dohodlo se na způsobu zakotvení hospicové a paliativní péče v právních normách. Co si pod těmito pojmy představit?

Ministerstvo zdravotnictví se chystá zakotvit hospicovou péči do právních předpisů

Již na počátku měsíce se Ministerstvo zdravotnictví dohodlo se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb na způsobu zakotvení paliativní a hospicové péče do českých norem. „Schůzku hodnotím jako velmi přínosnou. Dá se říci, že jsme se dohodli, co vlastně hospicová péče je, kdo, jak, kde a v jaké kvalitě a rozsahu ji má poskytovat,“ řekl po jednání ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Nyní je potřeba připravit konkrétní kroky v oblastech legislativy a úhrad zdravotního pojištění pro tento typ služeb. „Nedostatky budeme chtít co nejrychleji legislativně odstranit. Jedná se převážně o normy v gesci Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně o zákon o zdravotních službách, který chceme novelizovat tak, abychom v něm vyřešili otázku definice paliativní a hospicové péče. Dále je třeba novelizovat seznam zdravotních výkonů a úhradovou vyhlášku, což vyřeší financování. Nařízení vlády pak vymezí místní a časovou dostupnost paliativní a hospicové péče a vyhláška o personálním, technickém a věcném vybavení pak definuje tyto náležitosti hospicových zařízení,“ upřesnila náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová.

Co je to hospicová a paliativní péče?

Dříve než bude definice hospicové péče právně zakotvená, můžeme ji vysvětlit následovně: jedná se o takový druh péče, která je poskytovaná těžce nemocným osobám, většinou v terminální fázi onemocnění. Představuje pomoc v případech, kdy už jinými prostředky klasické medicíny nelze dosáhnout úplného vyléčení a kdy rodina a nejbližší už na tak obtížnou situaci sami nestačí.

Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nemoci pacienta. Jejím úkolem je postarat se o to, aby kvalita závěrečné části života nemocného byla co nejvyšší. Obsahuje zajištění péče po fyzické i psychické stránce. Tlumením a odstraňováním bolestí pacienta se zabývá paliativní péče, která je součástí hospicové péče.

Do hospicových zařízení mají blízcí nemocných neomezený přístup, možností je i na pokoji společně přespávat. Pokoje bývají jednolůžkové (s postelí navíc pro příbuzné) a náležitě vybavené. Vzhledem k tomu, že na pracovníky připadá méně pacientů, mají na ně více času a péče je tak individuálnější než v běžné nemocnici. Hospicová péče se hradí, a to podle výše příjmů pacienta.

Další formou jsou takzvané mobilní hospice. Jedná se o týmy odborníků, které pacienta s rodinou navštěvují v domácím prostředí.

Kde najdu více informací?

Pro další informace se můžete obrátit mimo jiné na web Umírání.cz nebo na poradnu neziskové organizace Cesta domů, která poskytuje poradenské služby komukoliv z České republiky a vede domácí hospic v Praze. Poradnu mohou kontaktovat lidé, kteří pečují o umírajícího v domácím prostředí nebo se na péči chtějí připravit.

Na seznam hospiců se můžete podívat v adresáři.

Zdroj: mzcr.cz, umirani.cz, prerov.eu

Zdroj foto: pixabay.com

Tagy: hospic, mobilní hospicová péče, paliativní péče