MPSV a jejich novinky v rodičovství

Vydáno 13.10.2015 Péče o děti Pavla Jelínková

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zajímavá vylepšení v oblasti podpory rodin. Trojice opatření ohledně rodičovství by měla dle jejich návrhu začít platit od 1. ledna 2017, a jedno dokonce již o rok dříve. Jsou výsledkem činnosti Odborné komise pro rodinnou politiku.

MPSV a jejich novinky v rodičovství

Ministryně práce a sociálních věcí představila hned čtyři návrhy zásadních změn v péči o rodinu. Jsou jimi pečovatelská dovolená, otcovská poporodní péče, úprava rodičovského příspěvku a projekt mikrojeslí.

Pečovatelská dovolená

Návrhem změny chce Ministerstvo práce podpořit výdělečné aktivní osoby, které mimo toho pečují o někoho z rodiny. Na takového rodinného příslušníka, o něhož je díky zhoršení zdravotního stavu nutno celodenně pečovat, by pečující mohl čerpat pečovatelskou dovolenou trvající v délce od tří až do šesti měsíců. Nárok na peněžitou pomoc ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu by měly osoby v příbuzenském stavu a osoby, které odvádí nemocenské pojištění. Vždy v případech, že nemocná osoba není umístěna ani ve zdravotnickém zařízení, ani v zařízení poskytujícím sociální služby. Návrh by mohl nabýt účinnosti k 1. lednu 2017.

Otcovská poporodní péče

Druhým opatřením a novinkou v rodičovské péči je týdenní otcovská poporodní péče, která umožní mužům podílet se na péči o jejich novorozené dítě. Bude poskytnuta v rámci nemocenského pojištění ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu. Je tedy obdobou peněžité pomoci v mateřství. Nástup na otcovskou poporodní péči bude možný kdykoliv v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Předpokladem je, že možnost využije zhruba 70 až 90 procent otců. Tato možnost byla přijata pro optimálnější podmínky posílení vazby mezi dítětem a oběma rodiči v tom nejranějším období jeho života a rovněž s cílem podpořit otce při zapojení se do rané péče o dítě.

Úprava rodičovského příspěvku

Třetím vylepšením je úprava rodičovského příspěvku. Dnes jej rodiče čerpají v rozmezí od dvou do čtyř let věku dítěte, přičemž dvouletá varianta je jen pro osoby s určitou výší příjmu. Zde by měla být flexibilnější změna – v čerpání mezi šesti měsíci až dvěma lety věku dítěte. Částka se bude odvíjet od výše příjmu a bude vyplácena ve výši maximálně 70 procent hrubé mzdy s tím, že rodičovský příspěvek nemůže být vyšší než předchozí plat.

Projekt mikrojeslí – pilotní provoz

Poslední z novinek má být zavedena do praxe ze všech nejdříve. Měla by vyřešit nedostatek míst v předškolních zařízeních. Mikrojesle budou o kolektivu čtyř dětí ve věku od šesti měsíců, na něž dohlíží jedna pečující osoba. Na počátku příštího roku – k 1. lednu 2016 – dojde ke spuštění pilotního projektu mikrojeslí ve třech krajích s nejvyšší poptávkou po těchto zařízeních – v Praze, ve Středních Čechách a Jihomoravském kraji. Mikrojesle budou moci zřizovat přímo obce, anebo spolupracovat s některou neziskovou organizací a pověřit ji provozem mikrojeslí pro obec.

Také se plánuje novelizace školského zákona s právním nárokem na místo v mateřské škole. Pro čtyřleté děti nabude platnost od roku 2017 a pro tříleté děti pak od roku 2018.

Zdroj: MPSV.cz

Tagy: čtyři návrhy změn v péči o rodinu, otcovská poporodní péče, pečovatelská dovolená, projekt mikrojeslí, úprava rodičovského příspěvku