Nakolik může v péči o děti rodičům pomoci bilingvální mateřská škola

Vydáno 23.4.2014 Péče o děti Pavla Jelínková

Mateřská školka pomůže rodičům dítěte vrátit se po mateřské a rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Přečtěte si podrobnosti o bilingválních mateřských školách, které se v České republice těší stále větší oblibě.

Nakolik může v péči o děti rodičům pomoci bilingvální mateřská škola

Bilingvní je, když…

Pojem bilingvní znamená dvojjazyčný. Jedná se o současné užívání dvou jazyků – mateřského a cizího. Bilingvní vzdělávání se potom realizuje zčásti v cizím jazyce, a to s důrazem na rozvoj obou jazyků – mateřského i cizího. Tomu se říká jazyková imerze.

Bilingvní mateřská škola trochu jinak

Bilingvní mateřská školka (MŠ) nemusí být jen jazykově zaměřená. Jsou školky zaměřené svojí bilingvní výukou na různá nadání nebo handicapy, jejich korekci a zvládání. Jedná se o nový způsob pomoci integrace velmi nadaných, nebo handicapovaných dětí od dvou let. Školky fungují od brzkých ranních do pozdních večerních hodin a podporují individuální přístup.

Formy bilingvního vzdělávání

Forma je dána zapojením jazykové imerze, což je množství látky vyučované v cizím jazyce, a také dle stupně vzdělávání, v němž je imerzní výuka praktikována.

 • raná imerze se realizuje od mateřských škol
 • pozdní imerze začíná na 2. stupni základní školy
 • částečná imerze je výuka určité části v cizím jazyce
 • úplné imerzní vzdělávání – znamená, že celý vyučovací proces probíhá v cizím jazyce.

Jak to je v praxi

Výuka v MŠ probíhá na bázi rané imerze v různých stupních, většinou jako částečná imerze. Bilingvní mateřská škola se orientuje na rozvoj jazykového potenciálu dětí od tří let.

Výuka a komunikace probíhá v jazykovém složení:

 • česko-anglicky
 • česko-francouzsky
 • česko-německy
 • české – španělsky

Výuku zajišťují rodilí mluvčí, ale i čeští učitelé.

Rozdíly

 • někde si děti hrají, zpívají, kreslí a cvičí i v cizím jazyce, jinde je jim v cizím jazyce i předčítáno nebo jsou jim podávány svačinky, obědy, a to včetně správného pojmenování součástí stolování
 • cizí jazyk se v některých případech využívá i při hygieně nebo venkovních aktivitách
 • pokrytí téměř úplného imerzního vzděláváním se praktikuje zejména v bilingvních školkách pro děti cizích státních příslušníků
 • děti takových rodičů tvoří 50 až 60 procent z počtu dětí v těchto zařízeních

Kolik taková MŠ stojí

Velká většina těchto zařízení je soukromá. Poplatky jsou vzhledem k pojetí mateřských škol ve vyšší cenové hladině. Ceny se pohybují od pěti tisíc za polodenní nebo třídenní pobyty v týdnu, až po dvacet tisíc za celodenní pobyty dětí. Ceník každé MŠ je individuální a odlišný. Téměř vždy jsou do celkové sumy započítávány mimo stravy a pobytu také další věci, včetně svozu dětí od rodičů a jejich odvoz domů.

Kde bilingvní školky je najdeme

Díky svému speciálnímu zaměření jsou bilingvní mateřské školy zavedeny ve velkých městech – krajských a v hlavním městě Praze.

Prohlédněte si

Vyhledavač MŠ

Vyhledavač škol

Vyhledavač školek

MŠ pro sluchově postižené

MŠ Prigo akce bez školného