Naše zahrada: kdy postačí „výpomoc“ a kdy volat profesionály?

Vydáno 13.4.2012 Péče o zahradu Lucie Černá

Jste majitelem domku se zahradou, ale nestíháte jí věnovat tolik péče, kolik byste si představovali? Pak nezbývá než ji nechat zajít ladem… Ale kdepak – možností je mnohem více. Zachránit ji také mohou více či méně specializovaní poskytovatelé zahradnických služeb. Stačí jen vědět, co vše od nich vlastně budete chtít a kolik do takové pomocné ruky budete chtít investovat.

Nabídkami výpomoci v zahradě se to na internetu jen hemží. Nabízejí ji agentury zabývající se službami v domácnosti, hodinoví manželé, profesionální zahradnické firmy, ale i jednotlivci. V řadě případů se však jedná o lidi, kterým sice pojem zahrada něco říká, umějí posekat trávu, vzít hrábě do ruky, vyplít záhon, shrabat listí a možná ještě zastřihnout keře, ale to je tak vše. Jsou ale úkony, na které jsou příležitostní pomocníci krátcí. Porovnáme-li totiž nabídky různých poskytovatelů péče o zahradu, pak je celkem pochopitelné, že profesionální agentury toho obsáhnou mnohem více – lépe řečeno: zajistí práce vyžadující odbornější přístup a krom toho disponují potřebnou technikou.

Jak vybírat

Před tím, než si někoho najmete na výpomoc s vaší zahradou, zohledněte několik málo parametrů: vzdálenost poskytovatele služby od vašeho bydliště, cena služeb, reference poskytovatele, případně specifikace jeho živnostenské činnosti atp. Nikde však není psáno, že profesionální rovná se lepší, laické rovná se méně kvalitní neb o snad za každých okolností levnější. Nikdy nelze předem odhadnout, zda služby anonymního inzerenta nedokáží zcela zastoupit servis odborných firem, stejně tak jako to, zda „drobné zahradnické práce“ odpovídají i tomu, co po poskytovateli nakonec budete vyžadovat. Nejlíp tak vždy uděláte, pokud poskytovateli předem specifikujete služby, o něž máte zájem, případně stanovíte cenový strop, abyste nakonec nebyli překvapeni. Stejně tak nepodceňujte nutnost správného a přesného vyplnění objednávkového formuláře či jiného typu dohody o spolupráci.

Poskytované služby

Níže nabízíme alespoň rámcový přehled toho, s čím se v rámci péče o zahradu můžete setkat. Nejčastější činnosti nabízené jednotlivci a firmami působícími v oblasti péče o domácnost obecně:

 • sekání trávy, případně i její odvoz
 • zalévání zahrady
 • stříhání a kácení stromů a keřů, ořezání větví, štípání dřeva
 • pletí, rytí a hnojení záhonů, případně i větších ploch
 • sklizeň úrody (ovoce, zelenina, bylinky…)
 • hrabání trávy a listí
 • úklid sněhu
 • sestavování zahradních krbů, altánků, pergol, teras atp.
 • výsadba květin, dřevin, bylin či zeleniny
 • úklid chodníků a cest
 • drobné opravy a úpravy zahrad
 • základní čištění bazénů a jezírek

Nejčastější služby nabízené agenturami a firmami zaměřenými na zahradnické práce (mimo výše uvedené):

 • zakládání travnatých ploch včetně předchozí i následné péče o růst trávníku (hnojení, vertikulace atd.), estetické úpravy
 • sekání trávy za využití vlastních zahradnických nástrojů
 • pískování trávníku
 • dosévání trávníku
 • chemická ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům
 • aplikace ochrany proti okusu
 • terénní úpravy, odkopávky či zahrnování zeminy
 • odvodnění terénu
 • hnojení velkých ploch, závoz humusem
 • dodávka a aplikace rostlinného substrátu
 • dodávky štěrku, kačírku, kamení
 • zpracování profesionálních návrhů zeleně a zahrad a jejich realizace
 • zpracování výsadbové studie a samotné osazení
 • odborný výběr, nákup a pokládka záhonových obrub
 • jarní a podzimní vyhrabání stařiny
 • profesionální péče o travnaté plochy a záhony
 • chemické odplevelení a hnojení
 • odstraňování odkvetlých částí trvalkových a letničkových výsadeb
 • závoz a pokládka mulčovací kůry
 • kácení a údržba stromů (prořez stromů, odborné ošetření poškozených dřevin dle vegetačního období, odstranění náletových a plevelných dřevin, likvidace odpadu například štěpkováním atp.)
 • odstraňování pařezů
 • tvarování živých plotů
 • návrhy a realizace živých plotů
 • pokládka travních koberců
 • pokládka zámkové dlažby, opravy stávající zámkové dlažby
 • instalace automatického závlahového systému

Rozdíl je v nabízených službách i ceně

Jako se mohou lišit služby různých poskytovatelů, mohou se různit i jimi stanovené ceny. Často je tak velmi obtížné určit, která ze dvou na první pohled srovnatelných nabídek je finančně výhodnější – už jen proto, že do ceny vstupují různé doplňkové poplatky, které nemusejí být předem viditelné či odhadnutelné. Mezi ty nejčastější patří například poplatky za dojezd, které jsou dány buď paušálně, nebo podle skutečně najetých kilometrů; za služby, které jsou pevnou součástí servisu bez možnosti je nevyužít – například sekání trávy i s jejím odvozem atp.; přirážka za svátek, případně víkend, či práci ve večerních hodinách; poplatky za nadrámcové služby, cena za zakoupený materiál i poplatek za jeho dovoz, příp. odvoz, parkovné na placených parkovištích atp.
Mnozí poskytovatelé ale stejně tak poskytují nejrůznější slevy: první hodina tak většinou bývá dražší než každá následující, někteří poskytovatelé nabízejí slevu pro seniory, slevu za využití služby v dopoledních hodinách, dále se můžeme setkat se slevou pro rezidenty bydlící v určité vzdálenosti od sídla poskytovatele, slevou za dlouhodobé využívání služeb atp.

Pro získání alespoň rámcové představy, kolik to vše stojí, uvádíme jen několik příkladů cen a poplatků. Všechny ceny jsou však pouze orientační!

poplatek za dojezd 6 – 10 Kč/km, přičemž pro rezidenty téže obce bývá tato cena někdy i nulová; paušální ceny se různí s tím, zda je některá oblast zdarma a jiná hrazená, nebo zda je pro všechny stejná, pohybuje se cca od 120,– Kč po 200,– Kč/dojezd
cena za 1. hodinu práce od ca 170,– do 300,– Kč/hod. (tato cena je velmi často určena sídlem poskytovatele, obecně platí, že bývá vyšší ve větších městech)
cena za každou další hodinu od ca 110,– do 250,– Kč/hod.
přirážka za práci o svátcích či v pozdních hodinách 20 – 50 % z ceny/hod. (někteří posyktovatelé však přirážku za „netradiční“ termíny neúčtují vůbec)

Někteří poskytovatelé (zejména specializované firmy) rozepisují cenu na konkrétní úkony. Zde je pár příkladů:

česání ovoce od 100,– do 230,– Kč/hod.
pletí od 3,50/m2 nebo ca od 100,– Kč/hod.
rytí od 150,– Kč
sekání trávy 5 – 10 cm: ca od 0,90 do 1,70 Kč
  11 – 20 cm: ca od 1,30 do 2,80 Kč/m2
  nad 20 cm: ca od 4,– Kč/m2 nebo 250,– Kč /hod.
hrabání listí ca od 3,– Kč/m2, resp. 220,– Kč/hod.

Zdroj foto: StockXCHNG.hu

Tagy: péče o zahradu