Nechcete se starat o plení záhonků, hnojení a kypření? Pořiďťe si přírodní zahradu!

Vydáno 17.9.2013 Péče o zahradu Pavla Jelínková

I zcela obyčejná zahrada může být malou přírodní rezervací, která poskytne jejím majitelům mnohem více než jen doma vypěstované čerstvé a zdravé potraviny. Může být domovem některých druhů živočichů, ale i relaxačním prostorem.

Přirozená zahrada: spojení přírody a lidské invence

Poněkud ambivalentní označení „přirozená zahrada“ v podstatě postihuje lidmi využívanou a upravenou plochu, která má současně evokovat přirozený přírodní vzhled bez zásahu lidské ruky.
Zpravidla vzniká pomocí několika málo zahradních úprav, které osázením a zpracováním terénu odpovídají přirozeným biotopům přírody. Podle toho, v jaké oblasti se nachází, může taková zahrada přírodní biotop jen napodobovat, anebo uměle vytvářet nový jinde se přirozeně vyskytující. Mohou v ní být i ovocné stromy, keře, nebo ostrůvky s vysazenou zeleninou, pěstovanou neorganicky, tedy bez chemického hnojení a ošetřování. Pěstovat se zde ale mohou byliny, třeba divoké, které poslouží i jako léčivky.

Klady přírodní zahrady

Velmi podstatným kladným rysem takové přírodní zahrady je určitě její minimální údržba. Přitom může sloužit, v určité své části, k dalším praktickým účelům ekologického charakteru – kupříkladu k recyklaci odpadu, výrobě kompostu atp. Může produkovat čerstvé a zdravé plody bez chemie, ale je to i šance mít hned u domu kousek přirozené přírody, navíc dle vlastního uvážení i přání. Představuje však i možnost zlepšení stavu přírody v dané lokalitě, napodobení přirozeného přírodního biotopu a dává možnost zachovat některé z původních rostlin i rozmnožování živočichů. Sloužit může dokonce i k výuce a pozorování přírody. Neposledním, ba možná prvním důvodem, proč si přírodní zahradu pořídit, je to, že je krásným, příjemným rekreačním a relaxačním koutkem s pestrostí mnoha stanovišť.

Podmínky pro přírodní zahradu

Přírodní zahrada musí splňovat tři základní kritéria:

  • nesmí se na ní hospodařit s umělými minerálními hnojivy
  • musí být zcela bez pesticidů, herbicidů a chemických postřiků
  • a také nelze používat rašelinu k úpravě půdy.

Každá přírodní zahrada má obsahovat určité přírodní prvky, mezi které patří živý plot z divokých keřů, louka nebo její část, divoký porost a divoký koutek, mimořádná vlhká a suchá stanoviště a také listnaté stromy, květiny a kvetoucí trvalky.
Rovněž samotná péče o přírodní zahradu a její obhospodařování má svá pravidla. Týká se to mimo jiné využití kompostu a mulčování, pro přírodu šetrného způsobu péče a použitých materiálů, využití dešťové vody k zalévání, práce s vyhrazeným prostorem pro živočichy (stromy, keře, jezírka), pěstování zeleniny a bylinek či podoby ovocné zahrady a bobulových keřů.

I v minulosti

Přírodní zahrada není úplnou novinkou. Pojem je znám již z 19. století. Ty úplně první podobné zahrady byly dílem irského zahradníka Williama Robinsona (1838 – 1935). Jeho sadové úpravy s divokými rostlinami, přirozeně se vyskytující formy rostlin á la skalničky vše předznamenaly. Tyto aspekty spolu s úpravami přírodní krajiny se v zahradách usídlily a později získaly přírodní a romantičtější charakter.

Zajímavé odkazy

Foto: www.flickr.com

Tagy: péče o zahradu