Nejlepší dárek je rodina: startuje projekt Díky pěstounství

Vydáno 1.2.2020 Péče o děti Pavla Jelínková

Nejlepší dárek je rodina: startuje projekt Díky pěstounství Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, kde je umisťování malých dětí do ústavů stále ještě možné. Otevřená iniciativa Dobrý start chce prostřednictvím aktuálně zahájeného ročního projektu Díky pěstounství upozornit na stále vysoký počet dětí v kojeneckých ústavech, poděkovat náhradním rodičům a pomoci najít nové pěstouny.

Nejlepší dárek je rodina: startuje projekt Díky pěstounství

Projekt Díky pěstounství, jehož spuštění doprovází video s reálnými příběhy pěstounských rodin, má jasný cíl: dostat děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů tam, kam patří. Do milující rodiny.

„Chceme všem ukázat, že pěstounství má obrovský smysl, nadchnout pro pomoc ohroženým dětem veřejnost a nasměrovat legislativu tam, kam by měla vždy směřovat. Domů. Ať už to znamená usnadnění celého procesu náhradní péče, nebo podporu biologických rodin tak, aby své děti nemusely opouštět,“ popisuje Julie Kochováiniciativy Dobrý start a dodává: „Naším cílem je najít nové pěstounské rodiny a podpořit v příštím roce přijetí zákona, který omezí umisťovat do ústavní péče děti do tří let. České děti na tento zákon stále čekají, přitom ve všech sousedních zemích už malé děti v ústavní péči dávno nekončí.“

Pěstounství u nás

Pěstounství je jednou z cest, jak mohou trávit dětství v rodině i děti, o které se jejich biologické rodiny z různých důvodů nemohou postarat. Vánoce 2019 zažilo doma díky pěstounským rodinám 12 tisíc dětí a cílem projektu Díky pěstounství je počet dětí v příštích letech výrazně zvýšit.

„Jako pěstounka vidím, jak v rodině zprvu ustrašené a zanedbané děti rozkvétají. Pěstounství pomáhá nejen dětem, ale dává obrovský smysl také celé naší rodině. Je to nejkrásnější práce, jakou můžete dělat. Neskutečně vás to obohatí, dá vám to spoustu radosti, štěstí a naplní vám to srdce,“ říká Gabriela, která je jednou z pěstounek, jež v kampani autenticky sdílejí svůj příběh. Medailonek natočili i Andrea a Aleš, kteří vedle svých dětí vychovávají také Verunku v pěstounské péči. Celý příští rok se o své zkušenosti budou dělit další inspirativní pěstounské rodiny.

„Chceme pozvat všechny, kteří nad pomocí dětem přemýšlí, aby se nám ozvali. Rádi jim pošleme víc informací a necháme je nahlédnout do života rodin, které už svůj pěstounský příběh žijí. Dát dětem rodinu je přece ten nejlepší vánoční dárek,“ uzavírá Julie Kochová.

Dobrý start – Z rodiny doletí dál, z. s.

Dobrý start je otevřená iniciativa lidí, kteří mají různé profese, ale společný cíl: pomoci malým dětem z ústavů do rodin. Sdružujeme odbornou i laickou veřejnost; všechny, kterým nejsou příběhy ohrožených dětí lhostejné.

Přečtěte si více

Zdroj foto: Dobrystart.cz