Nová informační linka a web UPA: podpora po ztrátě miminka

Vydáno 1.3.2021 Péče o děti Pavla Jelínková

Unie porodních asistentek (UPA) spustila webovou stránku perinatalniztra­ta.cz věnující se tématu perinatální ztráty a také informační linku pro podporu zdravotníků, aby mohli lépe pečovat o rodiny postižené ztrátou miminka v období kolem porodu. Takových rodin je v Česku kolem 500 ročně.

Nová informační linka a web UPA: podpora po ztrátě miminka

Primárně jsou web i linka určeny porodním asistentkám, zdravotníkům a dalším odborníkům, ale i rodiny po perinatální ztrátě mohou na webové stránce najít potřebné informace a kontakty přehledně na jednom místě.

Linka i web pro všechny

Linka i web jsou svým zaměřením určeny všem zdravotnickým i pečujícím profesím, odborné veřejnosti a komukoli, koho se toto téma týká. Web chce být inspirací pro citlivou a respektující komunikaci s rodinou a podporovat kompetence rodiny. Organizátory péče – vedení zdravotnických zařízení – může podpořit v informovaných rozhodnutích o tom, jakým směrem lze tuto péči rozvíjet.

Webová stránka

Obsahem webu jsou informace o postupech u perinatální ztráty či o vzdělávání v této oblasti, dále nástroje profesní podpory, kontakty, odkazy a další zdroje. Základní informační přehled zde najdou i samotné ztrátou postižené rodiny. Telefonická linka k perinatální ztrátě je odborným poradenstvím poskytovaným Unií porodních asistentek.

Telefonický support

Porodní asistentky, zdravotníci a lékaři pečující o rodinu procházející ztrátou mohou zavolat (i anonymně) a poradit se, ať už se jedná o péči o ženu prožívající ztrátu před porodem, při porodu dítěte nebo v navazující péči. Poradkyně na lince mohou pomoci pečujícím osobám i v aktuálních situacích, tato linka však není sociální službou. Poradkyně jsou vyškolené odbornice.

Kdy linka funguje?

Na telefonním čísle +420 228 224 063 je linka v provozu každý všední den a to v pondělí a ve středu v 9 až 12 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v 15 až18 hod. Její provoz je možný díky sponzorské podpoře firmy Nethost.

Unie porodních asistentek, z. s.

Je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Zdroj foto: Pixabay.com