Pomoc pro samoživitelky: náhradní výživné

Vydáno 28.11.2020 Péče o děti Pavla Jelínková

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na náhradní výživné. Tento zákon by měl ulehčit životní situaci samoživitelkám a samoživitelům, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě. O náhradní výživné budou moci pečující rodiče požádat stát prostřednictvím Úřadu práce ČR, a to ve výši, v jaké ho druhému rodiči stanovil soud. Zákon by měl platit od července příštího roku.

Nárok na náhradní výživné budou mít samoživitelky a samoživitelé, kteří svou situaci aktivně řeší. To znamená, že využili všech zákonných možností a kvůli dlužnému výživnému podali návrh na exekuci či běží soudní výkon rozhodnutí. V případě potřeby budou mít rodiče možnost využít pomoci Úřadu práce ČR a návrh na exekuci vyplnit přímo s pracovníkem na daném kontaktním pracovišti.

Rozhodnutí nejpozději do 30 dnů

S uplatněním žádosti na náhradní výživné se rodič obrátí právě na ÚP ČR. Každý případ bude úřadem posuzován individuálně a rozhodnutí o přiznání či nepřiznání nároku bude vydáno nejpozději do 30 dnů od podání všech potřebných dokumentů.

Náhradní výživné až na dva roky

Neplnění vyživovací povinnosti ze strany druhého rodiče bude samoživitelka či samoživitel ÚP ČR dokládat každé 4 měsíce. Na základě toho bude možné pobírat náhradní výživné až 24 měsíců. Částku vyplacenou pečujícímu rodiči bude poté po dlužníkovi vymáhat ÚP ČR skrze své krajské pobočky.

Výživné ve výši stanovené soudem

Maximálně ale 3 000 Kč na dítě Po přiznání nároku bude samoživitelům a samoživitelkám vypláceno náhradní výživné ve stejné výši, jaká byla druhému rodiči stanovena soudem. Maximálně se bude jednat o částku 3 000 Kč, na kterou bylo náhradní výživné zastropováno. V případě, že druhý z rodičů platí výživné jen částečně, soudem stanovená částka bude rodiči vychovávajícímu dítě doplacena státem.

Účinnost zákona je navrhována ke dni 1. července 2021. Náklady na výplatu náhradního výživného Ke schválení zákona je třeba ještě získat podporu v Senátu a následný podpis prezidenta republiky.

Zdroj foto Pixabay.com