Pomoc rodičům v létě a radost pro děti – to je příměstský tábor

Vydáno 1.7.2012 Péče o děti Pavla Jelínková

Jednoduchým, pohodlným i velmi praktickým řešením pro zaměstnané rodiče je v období letních prázdnin ratolesti přihlásit do příměstského tábora. Ale milí rodičové, nyní je již opravdu nejvyšší čas – objednejte si pomoc na prázdniny co nejdříve!

Příměstský tábor je když…

Jsou to celodenní tábory, kde mohou během léta děti smysluplně strávit čas, který jejich rodiče věnují svému zaměstnání. V současnosti je pořádá téměř každé město a jejich jednotlivé obvody, městyse, obce nebo větší vesnice. Tábory probíhají v jednodenních, víkendových, týdenních i delších turnusech, vždy zhruba od 6 až 8 hodin ráno a končí v podvečerních a večerních časech mezi 17. a 20. hodinou. Časové rozpětí i délku turnusu si určují zřizovatelé. Těmi jsou státní, soukromé i církevní instituce, tedy nejen města a obce, ale i domy mládeže, dětská centra, školy a školky, komerční a církevní organizace, specializované agentury, občanská sdružení nebo spolky.

Od kolika až za kolik

Velmi praktickou součástí tábora jsou předem určená „sběrná“ místa, kde se děti ráno a večer předávají. Těch může být i více. Zúčastnit turnusu se může dítě ve věku 6 až 15 let, i když někde tato hranice začíná už na pěti letech a končí sedmnácti. Je k tomu třeba pouze včas podat přihlášku rodičů a po jejím schválení uhradit předem daný poplatek. Ten bývá velice příznivý a pohybuje se v rozmezí od 170 až do 250 korun za dítě a den. V ceně jsou započteny pokrmy (dopolední a odpolední svačina, oběd) i nápoje během dne.

Děti je milují, rodiče vítají

Tento způsob hlídání dětí zajišťuje jejich zábavné, atraktivní a aktivní trávení volného času o prázdninách, a to pod vedením pedagogů, zdravotníků, odborně proškolených instruktorů a studentů. Rodiče tak díky nim mohou pracovat v klidu bez obav o dítě, které se zase může nejen dobře pobavit, ale i mnohdy něčemu novému naučit. To do značné míry záleží na druhu tábora. Existují totiž nejen klasické příměstské tábory s hraním her v daných objektech, na hřištích a v dětských koutcích, ale i ty zaměřené tematicky.

Příměstské specialitky

Množí se třeba tábory s výukou cizích jazyků, kulturní i divadelní, přírodovědné a chovatelské, skautské a tábornické, cestovatelské a výletní, nejrůznější sportovní (tenisové, vodácké, cyklistické, fotbalové, s jízdou na koni), anebo příměstské tábory pořádané na určitém místě – v country dvorech, ekofarmách, statcích, u stájí, na chovných stanicích i v zoologických koutcích. Tam jsou pak zaangažováni také lektoři jazyků a instruktoři všech jmenovaných zájmových aktivit.

Příměstské tábory většinou slibují spoustu zábavy, leckteré i poučení

Příměstské tábory většinou slibují spoustu zábavy, leckteré i poučení

Co mít po ruce

Pro možnost přihlásit vašeho potomka do příměstského tábora potřebujete čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, další o jeho zdravotní způsobilosti, kartičku zdravotní pojišťovny, předepsané léky a batůžek či tašku s věcmi na převlečení a přezutí. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti je důležité k odbourání rizika nákazy ostatních účastníků tábora, zdravotní způsobilost je potvrzení, jež vám poskytne obvodní dětský lékař a jeho platnost je rok, tudíž je ideální si jej vyřídit dopředu. Dokument stvrzuje, že je vaše dítko schopno bez ohrožení svého zdraví kolektivního trávení času s vymezením toho, co je pro ně nevhodné (například na sportovní příměstský tábor nepřihlásíme dítě s astmatem). Karta zdravotní pojišťovny je důležitá pro případ nenadálé návštěvy lékaře v době průběhu tábora. O seznamu potřebných věcí, typu oblečení i obuvi vás informují organizátoři tábora vždy včas před nástupem, obecně je to pohodlné oblečení dovnitř i ven (podle počasí), boty na běhání, opalovací krém, pokrývka hlavy a kapesníčky.

Velké plus

Obrovskou výhodou těchto typů táborů je skutečnost, že děti nejsou nuceny přespávat mimo domov. Tohle často ty mladší ještě moc dobře nezvládají, a tak díky každodennímu návratu domů nejsou vystaveny stresu z odloučení od rodičů v noci a na delší časové období, než je jeden den. Navíc rodiče mají svá dítka denně pod dohledem a v případě potřeby (náhlé onemocnění či úraz, nepravidelná i pravidelná návštěva lékaře atp.) mohou včas jeho další pobyt v příměstském táboře přerušit.

Zdroj foto: autorka, www.flickr.com

Tagy: péče o děti