Pomocný můstek pro znevýhodněné děti - i to je pěstounská péče na přechodnou dobu

Vydáno 13.5.2013 Péče o děti Pavla Jelínková

Každé dítě nemá to štěstí, že může vyrůstat ve své vlastní rodině. I proto vznikl institut pěstounské péče, který představuje jednu z možností, jak těmto dětem chybějící rodinné zázemí alespoň částečně nahradit. Pěstounská péče má několik forem – jednou z nich je i ta na přechodnou dobu, jíž se nyní budeme věnovat trochu blíž.

Pěstounská péče patří k tradičním řešením pro děti, které z nějakého důvodu nemohou (ať již dočasně, či dlouhodobě) žít se svými rodiči. V minulosti se o opuštěné děti postarali příbuzní, nebo byly umístěny do ústavní výchovy. Až zhruba před 30 lety se rozvinuly i další alternativy dětské výchovy – osvojení, pěstounská péče na dlouhou dobu a také právě pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD).

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Je určena dětem, které z důvodu složité rodinné situace nemohou v rodině v kratším časovém měřítku žít a vyrůstat. Může se jednat kupříkladu o situace, kdy jsou rodiče bez přístřeší, či u nich není úplná jistota, že se v budoucnu o dítě zvládnou postarat. Anebo dítě vychovává někdo z příbuzných, který náhle onemocní, a než se uzdraví, děti nemají s kým a u koho být. Mnohem vhodnější alternativou k ústavu je v těchto případech právě PPPD.

Přechodná pěstounská péče tedy znamená, že:

  • Děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, jsou umístěny do přechodných pěstounských rodin.
  • Tyto rodiny se pro tento druh pěstounské péče rozhodly, jsou na ni připraveny.
  • Rodina spolupracuje s odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
  • PPPD funguje na základě písemné dohody mezi pěstouny na přechodnou dobu a orgánem Sociálně právní ochrany dětí (SPOD). V ní je specifikován typ i délka péče o dítě.
  • Velmi pozitivní je, že se tímto způsobem složitá situace dětí řeší ihned. V momentě, kdy se okolnosti vyjasní, jim náhradní rodina ve spolupráci s OSPOD pomůže vrátit se zpět domů nebo přejít do trvalé adoptivní rodiny.

Pěstouni v PPPD

Jsou to zralí dospělí – lidé se zájmem o děti, schopní o ně pečovat, vychovávat je a být náhradním rodičem. Jako takoví jsou odborem sociální právní ochrany prověřeni. Zcela vědomě se rozhodli poskytovat právě tuto pěstounskou péči – na přechodnou, kratší dobu. Mají dostatečné materiální a sociální zázemí, v němž poskytnou dětem bezpečí. Jsou dostatečně informováni i vzděláni pro poskytování PPPD a chápou její potřebu pro některé děti, přičemž udržují kontakt dětí s biologickou rodinou, s níž se setkávají.
Dobrá přechodná pěstounská rodina se může postupně postarat o mnoho svěřenců, i když má v péči vždy jen malý počet dětí. PPPD je totiž poskytována individuálně podle potřeb dítěte.

Legislativa

Dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní pomoci dětem, bylo k 1. červenci 2006 umožněno umístit děti do pěstounské péče na přechodnou dobu. Tato varianta sice byla platná již dříve, ale u nás se téměř nevyužívala. A od 1. ledna 2013 vstoupil v platnost zákon č. 401/2012, kterým se mění zmíněný zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, a všechny další související zákony.

Stáhněte si

Další informace o pěstounské péči se dozvíte v tomto článku.

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o děti