Příměstské tábory jsou opět aktuální

Vydáno 20.6.2016 Péče o děti Pavla Jelínková

Stejně jako každý rok, je před létem a prázdninami aktuální nabídka příměstských táborů. Je to jedna z nejschůdnějších variant pro zaměstnané rodiče jak si pomoci s hlídáním dětí předškolního, ale hlavně školního věku o prázdninách.

Příměstské tábory jsou opět aktuální

Když se řekne příměstské tábory, představte si celodenní tábory, od rána do odpoledne až večera. Zde mohou během léta děti zaměstnaných rodičů smysluplně strávit svůj volný čas. Příměstské tábory mají formu jednodenních, víkendových, týdenních a někdy ještě delších turnusů. Děti sem docházejí ráno a odcházejí v podvečer či večer.

Denní dobu trvání tábora i délku turnusu si určují sami zřizovatelé, kterými jsou soukromé subjekty, státní i církevní, ale rovněž obce a města, včetně domů mládeže a spolků (dříve občanských sdružení). Příměstské tábory také pořádají specializované agentury.

Ulehčení rodičům

na mnoha příměstských táborech fungují takzvaná sběrná místa, kde si vychovatelé a rodiče děti ráno i po skončení tábora každý den předávají. Je to velmi vítaná záležitost. Od minulého roku takto organizovaných táborů přibylo, protože rodiče volili častěji ty, kde měli možnost sběrných míst využít před těmi, kde nebyly.

Posun věku

Došlo rovněž k posunu věku pro příjem dětí na příměstské tábory a to směrem dolů. Dolní hranice donedávna byla sedm let, nyní je šest a někde i pět let. Strop byl původně 13, poté 15 let a nyní se vyšplhal na 17 let věku dětí.

Přihlášení a platba

Turnus příměstského tábora se platí buď jednorázově dopředu, nebo se dává při rezervaci a přihlášení záloha a zbytek se doplácí až při reálném nástupu dítěte do tábora. Celková suma se odvíjí o délky turnusu – zdali se řeší každým dnem, víkendem, týdnem či ještě delším intervalem.

Do příměstského tábora dítě potřebuje

  • čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
  • zdravotní způsobilosti
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • předepsané léky
  • batůžek či tašku s věcmi na převlečení a přezutí

Bližší a konkrétnější informace k potřebnému vybavení obdrží rodiče vždy před nástupem.

Co platba obsahuje?

V platbě jsou obsaženy náklady na pobyt, využití prostorů, jídlo, nápoje. Někde se hradí jen náklady bez stravy, ale to dnes je stále více vyjímečné, a přibývá naopak táborů, kde dbají na zajištění stravy a pitného režimu na celý den.

Klasika i speciálky

Příměstské tábory se stávají stále oblíbenější a velmi praktickou variantou možností dohledu nad dětmi v době, kdy rodiče pracují. Dětem nabízí zábavu trávení času s vrstevníky, hraní a nabytí nových zkušeností. To vše pod vedením pedagogů a odborně proškolených instruktorů, i studentů a zdravotníků.

Klasický tábor má běžný průběh se standardními činnostmi, speciálky jsou orientovány vždy na určitou činnost, sport či hobby, nebo jen téma. Ve stále širším spektru se objevují nejčastěji příměstské tábory taneční, sportovní a hippo, nebo zaměřené tématicky na eko a zoologii, či přírodu obecně. Velmi se rozmohly jazykové příměstské tábory, obzvláště s anglickým, německým a španělským jazykem.

Zdroj foto: Pixabay.com