Programy pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi

Vydáno 31.12.2012 Péče o děti Pavla Jelínková

Mnozí rodiče se potýkají s hyperaktivitou a neklidem u svých ratolestí, které jsou takzvaně „živé jako stříbro“. Pomoci vyřešit, nebo aspoň zmírnit tento problém by jim mohly Programy pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi, které jsou poskytovány v rámci sociálně aktivizačních služeb.

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) se problematice rodin s hyperaktivními a neklidnými dětmi věnuje již od roku 2001, kdy byl v Centru založen Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí. Tento klub má za cíl pomoci rodinám s neklidnými dětmi a podpořit je ve všech oblastech, kterých se problematika neklidu u dětí dotýká.

V roce 2007 se zmíněné programy pro tyto rodiny staly součástí služeb sociální prevence ve všech krajích. Nabízejí pomoc a aktivity, které odbourávají neklid, nesoustředění a impulzivitu i další potíže spojené s výchovou některých dětí. Program se snaží reagovat na potřeby uživatelů a jejich připomínky i návrhy, přičemž jednotlivé části vedou odborníci z oboru psychologie, sociální práce a pedagogiky a dalších příbuzných oborů.

Co vše programy nabízí?

  • Semináře – jsou určeny rodičům, učitelům a všem, kterých se dotýká problematika výchovy a vzdělávání dětí, soužití v rodině a spolupráce rodiny se školou. Probíhají jako související programy se SAS pro rodiny s dětmi a samy o sobě nejsou sociální službou.
  • Rodičovské skupiny – jsou stabilními skupinami rodičů hyperaktivních a neklidných dětí o přibližně osmi členech a jsou určeny ke sdělování vzájemných zkušeností a osvědčených postupů ve výchově neklidných či hyperaktivních dětí. Pojí se k nim též podněty od vedoucích skupiny.
  • Poradenství – psychologické poradenství je doplňkovým programem a uživatelům poskytováno za finanční úhradu 250 Kč/hod.
  • Skupinové aktivity pro děti a jejich rodiče – jsou zaměřeny na trénink sociálních a emočních dovedností a na podporu dozrávání nervového systému dítěte s vývojem k LMD (lehká mozková dysfunkce). Ve skupinové práci jsou využívány terapeutické prvky jak například muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, psychomotorika a další.
  • Terénní podpora rodiny – je velmi vítaná a poptávaná; je poskytovaná hyperaktivnímu dítěti v jeho přirozeném sociálním prostředí, především doma v rodině, a to při činnostech, které konkrétní dítě potřebuje, například pomoc s učením, správným hraním, osobní hygienou nebo vedením k samostatnosti.

Všechny programy obsahují především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, jakými jsou pomoc a podpora při sociálním začleňováním dítěte, pomoc v kontaktu s rodiči, učiteli a spolužáky, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Zkušenosti z práce s neklidnými dětmi a jejich rodiči v rodičovských skupinách se podařilo rovněž sepsat do knížek. První z nich, kniha Dost dobří rodiče, vyšla v nakladatelství Portál, druhá s názvem Rodičovství očima matek neklidných dětí pak v odborném nakladatelství Barrister & Principal.

Zdroj: crsp.cz
Zdroj foto: www.crsp.cz

Tagy: Centrum pro rodinu a sociální péči, péče o děti