Projekt Trojlístek - prospěch pro tři generace

Vydáno 12.8.2015 Péče o děti Pavla Jelínková

Jste mladá rodina a nemáte blízko babičku, která by Vám pomohla s vnoučky? Anebo naopak jste žena středního věku, které chybí kontakt s mladší generací, a chtěla by to změnit? Oběma stranám může pomoci projekt Trojlístek.

Projekt Trojlístek - prospěch pro tři generace

Projekt Trojlístek

Trojlístek je de facto sblížením tří generací – mladé rodiny (rodičů), jejich dětí a náhradní babičky, kterou mohou v rámci projektu Trojlístek získat. Myšlenka vznikla v Centru pro rodinu a sociální péči, který je zároveň realizátorem projektu. Projekt Trojlístek je podpořen evropskými fondy.

Projekt vychází ze zkušeností ze zahraničí, konkrétně z rakouské služby Oma Dienst. Cílem projektu Trojlístek je tyto poznatky aplikovat v českém prostředí. V Rakousku (konkrétně ve Vídni) služba Oma Dienst zprostředkovává kontakt mezi náhradními babičkami a rodinami s dětmi. Ročně takto zajistí cca 600 úspěšných kontaktů.

Projekt Trojlístek je reakcí na velký a palčivý nedostatek míst v zařízeních předškolní péče a také faktu, že další rodina mladého páru s dětmi často není poblíž, bydlí daleko, a proto jim nemůže pomoci s běžnými rodinnými záležitostmi.

Přínos Trojlístku pro rodiče a děti

Cílem českého projektu Trojlístek je usnadnění návratu mladých rodičů na trh práce a zároveň vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané ženy středního a staršího věku. Rodiče malých dětí, dětí předškolního a školního věku mají v rámci projektu Trojlístek možnost seznámit se s ženou, která by měla v rodině zastupovat roli náhradní babičky. Rodina s touto ženou vytvoří rodinný a zároveň pracovně přátelský vztah. Ten bude založen na osobní rovině a rovněž na doporučeném finančním ohodnocení. Zde je cena za službu péče o děti vždy nižší, než v klasickém komerčním prostředí. To umožní rodičům zvát náhradní babičku domů častěji.

Jak je Trojlístek prospěšný náhradním babičkám?

Pro ženy 50+, i mladší, je Trojlístek možností rozšíření sociálních kontaktů a zisk zaměstnání. Trojlístek je vhodný pro ženy, které nemají vlastní rodinu, mají odrostlé děti a vnuky, anebo je mají, avšak příliš daleko.

K tomu ještě navíc mohou náhradní babičky získat bezplatnou možnost rozšiřování svých osobních dovedností a znalostí za pomoci různých školení a workshopů. V nich si nejen doplní, ale i prohloubí své znalosti a schopnosti v oblasti první pomoci, práce s počítačem, komunikačních dovednostech, a rovněž vzdělání z oblasti vývoje dětské psychiky i v dalších podnětných tématech.

Ženy50.cz v Trojlístku

Občanské sdružení Ženy50 bylo přizváno Centrem pro rodinu a sociální péči ke spolupráci na projektu Trojlístek. Zájemkyně o roli náhradní babičky z řad Ženy50.cz se mohou hlásit u paní Jany Jaruškové na telefonu 728 740 449 nebo elektronicky info@zeny50.cz.

Domluví si osobní setkání, které proběhne v Centru pro rodinu a sociální péči a v rámci individuálního rozhovoru se ozřejmí všechny aspekty spolupráce a následně je realizován kontakt s potenciální vhodnou rodinu.

Kde všude projekt Trojlístek funguje?

Projekt Trojlístek funguje zatím ve třech místech v ČR, ale snahou je jeho rozšíření do dalších krajů a regionů.

Rodinné centrum Dobříšek.cz, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš

Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno

Městský úřad Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

Zdroj foto: www.crsp.cz

Tagy: Centrum pro rodinu a sociální péči, projekt Trojlístek, Ženy50.cz