Průzkum v čase: Jak si u nás stojí mikrojesle?

Vydáno 19.1.2019 Péče o děti Pavla Jelínková

O mikrojeslích, jejich vzniku a rozšíření, jsme již na portále Pomoc v domácnosti psali. Nyní jsme se podívali na to, jak si po několika letech od zřízení vedou. Je tedy aktuálně nedostatek volných míst v jeslích pro malé děti pokryt soustavou mikrojeslí pro děti mladší tří let tak, aby mohly rodiče brzy začít chodit do práce. Potažmo po rodičovské práci najít?

Průzkum v čase: Jak si u nás stojí mikrojesle?

Když na počátku roku 2016 začal pojem mikrojesle pronikat do českých domácností, mnozí nevěděli, zdali se u nás uchytí. Zdali doplní účelně nedostatek zařízení, která poskytují péči o nejmenší děti, případně jejich dostupnost.

Pilotní projekt mikrojeslí byl vyhlášen v roce 2016. Výzvy k nim a jejich zřízení byly realizovány na konci roku 2016, přičemž ty úplně první mikrojesle byly otevřeny ve Znojmě v březnu 2017. Boom pokračoval i v loňském roce s číslovkou 2018. Projekty na vznik a provoz mikrojeslí byly postupně realizovány buď přímo obcemi, nebo ve spolupráci s nimi. Vždy byly vyhlášen výzvy, které mohly žadatelům o zřízen mikrojeslí zajistit finanční podporu.

Mikrojesle se tedy osvědčily a jejich podpora i nadále pokračuje. Celkem byl podpořen vznik více než sedmi desítek mikrojeslí. Momentálně se vyhlašují další výzvy novému zřízení mikrojeslí i k pokračování stávajících.

Co jsou vlastně mikrojesle?

Mikrojesle jsou zařízení veřejná služby péče o děti, která nabízí pravidelnou a profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř letkolektivu maximálně čtyř dětí, a to pět dní v týdnu a minimálně po osm hodin denně. Mikrojesle tvoří skupinovou péči o děti, v níž je počet dětí je minimální, čímž se jednotlivým dětem dostane větší porce individuální péče a zajistí se v menším kolektivu i domáčtější prostředí.

Aktivní provoz mikrojeslí je většinou realizován v pracovní dny, převážně od pondělí do pátku. Konkrétní doba umístění dítěte je na domluvě mezi rodiči a zřizovatelem, respektive provozovatelem mikrojeslí. Péči o děti v mikrojeslích zajišťují kvalifikované chůvy, které musí splňovat požadované vzdělání. V praxi dochází ke sdílení míst a služeb jedněch mikrojeslí využívá až 13 rodin, průměrně se v průběhu dne a týdne na 4 kapacitních místech vystřídá 7 dětí.

Finančně dostupné řešení pro mladé rodiny

Mikrojesle se tak stávají stále více kvalitní a finančně dostupnou službou určenou rodičům nejmenších dětí. Jedna pečující osoba poskytuje kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let věku v kolektivu maximálně čtyř dětí. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti. Dotazovaní rodiče oceňují především malý kolektiv, v kterém se děti snadno adaptují, a prostředí jež je podobné rodinnému uspořádání.

Zdroj foto: Pixabay.com