Rodinná politika a její fóra: víte o nich?

Vydáno 20.9.2017 Péče o děti Pavla Jelínková

Podpora péče o rodinu v současnosti u nás ze strany státu a jejích orgánů značně pokulhává. Změnit by to chtěla stávající ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v rámci resortu MPSV. Letos v září se proto začíná v Česku řešit toto opomíjené a dost ožehavé téma – péče o rodinu a děti v kontextu k lidem, dětem, maminkám a tátům.

Rodinná politika a její fóra: víte o nich?

Krizová situace je v této oblasti již delší dobu. Proč? Protože dlouho byla rodina považována ryze za sféru žen. A přitom jen málokterá jiná oblast má tak markantní dopad na každodenní běh života většiny obyvatel Česka. Správná a vhodná rodinná politika státu ovlivňuje výrazně trh práce, zdravotní služby, vzdělávací, daňový, důchodový systém, poskytování příspěvků a dávek anebo sociální služby.

Proto vznikla fóra o rodinné politice u nás. Jeho první běh byl realizován v Plzni na přelomu srpna a září 2017, a další ročníky budou následovat. Tato novinka je z pera ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a Ministerstva práce a sociálních věcí, které věc zastřešuje.

„Stabilní rodiny, kvalitní rodinné vztahy, podpora párů, které pracují a chtějí mít děti, protože mít děti nesmí znamenat výrazný pokles životní úrovně pro rodiny, možnost skutečné volby životní cesty. To je ideální stav, který bychom všichni rádi viděli. Proto rodinná politika potřebuje jasný směr, dlouhodobější plán, shodu a spolupráci nejen většiny politiků a odborníků, ale také občanů,“ vysvětlila cíl akce ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

A tak odborníci, politici a občané společně hledají cestu z krize české rodiny, kterými je péče o rodinu, děti, v kontextu k lidem, dětem, maminkám a tátům.

A hlavní témata?

 • sociální služby
 • trh práce
 • zdravotní služby
 • vzdělávací a daňový systém
 • důchodový i dávkový systém

To jsou vše témata, která jsou na pořadu dní.

První ročník Fóra rodinné politiky byl konkrétně zaměřen na nejnovější trendy v oblasti sladění pracovního a rodinného života, možnostech zapojení mužů do péče o děti nebo dopadech mateřství na rozpočet rodin. Nevyhýbal se ani takovým tématům, jako je definice a vnímání rodiny v 21. století a její stabilita, nebo předsudky k dávkám a veřejným službám a s tím spojené předcházení chudobě.

Konkrétní program ke shlédnutí i stažení zde

A na tapetě byla i dvanáctka opatření, které vláda za poslední tři roky schválila.

Mezi nejdůležitější patří

 • zvýšení dětských přídavků téměř na dvojnásobek
 • možnosti čerpat rodičovský příspěvek rychleji a ve vyšších částkách
 • zavedení dlouhodobého ošetřovného
 • rozšíření porodného i na druhé dítě
 • otcovská dovolená a zapojení většího počtu otců do péče o novorozence
 • péče o předškolní děti – dětské skupiny, mikrojesle, garance míst v mateřských školách i pro dvouleté děti

Co říkají statistiky?

I dle nich je česká rodina v krizi, když dlouhodobě klesá porodnost, z toho polovina dětí se rodí mimo manželství a naopak téměř polovina manželství se rozvádí. Celková česká populace rapidně stárne. K dnešním dnům je v ČR osmnáctiprocentní podíl osob starších 65 let a v roce 2030 to bude až čtvrtina obyvatel. Až čtyřicítka procent žen zažila nějakou formu domácího násilí a téměř čtvrtina rodin jsou rodiny samoživitelské, většinou ženy samoživitelky. Mnohé ženy mají problém vrátit se po mateřské na trh práce a najít odpovídající uplatnění. Proto jsou více ohroženy chudobou.

Realizovaný první ročník Fóra rodinné politiky má být podnětem k nalezení odpovídajících východisek a dalšího směřování o budoucnosti českých rodin. Byl velice úspěšný a zahlcen velkým zájmem veřejnosti. Díky tomu byla registrace účastníků velmi brzy uzavřena – tolik byl o akci zájem.

Na prvním fóru rodinné politiky v Kongresovém centru Parkhotelu Plzeň proběhla více než dvacítka paralelních workshopů a vystoupení téměř 120 předních českých i zahraničních odborníků a politiků. A nepřijdete o ně ani vy, protože na stránkách Fórum rodina bude ze všech vystoupení ke zhlédnutí audiovizuální záznam.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Fórum rodinné politiky, péče o děti a rodinu, rodina v Česku, Rodinná politika