Rozdíly v cenách služeb

Vydáno 30.5.2014 Péče o domácnost Jana Urbančíková

Ceny služeb poskytovaných osobami samostatně výdělečně činnými a firmami se liší. Zajímají vás možné důvody, proč tomu tak je? V následujícím článku najdete vysvětlení.

Rozdíly v cenách služeb

V předchozích článcích bylo zmíněno několik rozdílů mezi osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen OSVČ) a firmami (zejména společnostmi s ručením omezením). Zásadní rozdíly mezi těmito dvěma způsoby podnikání se projevují i v ceně poskytovaných služeb. Pro objasnění rozdílů ve výsledné ceně je nutné nejdříve zmínit rozdíly mezi těmito dvěma formami podnikání.

Reklama

OSVČ

 • dle legislativy se jedná o fyzickou osobu;
 • povinnost ručení celým svým majetkem;
 • podnikání na vlastní jméno, které s sebou může nést pochybnosti o zastupitelnosti a schopnosti plnění závazků v případě problémů;
 • nutnost placení nejen daně z příjmů, ale také sociálního a zdravotní ho pojištění, na druhé straně možnost uplatnění paušálních výdajů;
 • společnost stojí a padá na jednom člověku, což s sebou nese nemožnost delegování řízení na jinou osobu.

Firma

 • legislativně právnická osoba, což znamená, že pro ni platí odlišné podmínky než pro osobu fyzickou;
 • možnosti budování obchodního jména firmy;
 • nutnost hradit pouze daň z příjmů a srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky, možnost optimalizace daní;
 • možnost rozšíření navýšením vkladů, přistoupením nových společníků;
 • řízení společnosti s.r.o. je možné předat jednateli nebo dalším společníkům;
 • hodnota společnosti s.r.o. se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům.

Jak je z výše uvedeného patrné, rozdíly ve formě podnikání jsou výrazné. Legislativní definice je podřízena rozdílným zákonům, z nichž vyplývají odlišné podmínky fungování. Výše uvedené rozdíly také částečně odpovídají na otázku, proč mohou osoby samostatně výdělečně činné poskytovat své služby levněji. Jsou to fyzické osoby oprávněné ke svému podnikání živnostenským listem. Daní pouze příjmy z deklarovaných zisků a vznik tohoto typu podnikání je do jisté míry snadnější. Jedná se tedy o jednotlivé osoby, které stanovují cenu svých služeb na základě svého rozhodnutí. Pomocí ceny mohou osoby samostatně výdělečně činné konkurovat firmám, protože výsledná cena služeb poskytovaných firmami je ovlivněna více faktory.

Zdroj foto: www.sxc.hu