S plánováním krásné zahrady začněte včas a s kvalitní firmou

Vydáno 16.7.2013 Péče o zahradu Lucie Černá

Také se někdy při pohledu na svou zahradu zasníte nad tím, že by jí slušela změna? Jenže čas, který nemáte, finance, kterých není nikdy dost, a nebo třeba jen nedostatek víry ve svůj vlastní zahradnický um vás nakonec vždycky odradí? Vězte ale, že s tím vším se zahradní architekti umějí popasovat a vykouzlí vám krásnou zahradu dokonce i na malém prostoru.

Nemá význam někomu nalhávat, že každá, byť i menší zahrada nevyžaduje jisté úsilí, čas, finance i trochu toho správného úsudku a znalosti zahradnických zásad. To vše bývají nejčastějšími důvodu, proč leckterá zahrada leží téměř ladem. Co však nezvládneme my, mohou vyřešit zahradní architekti a další realizátoři zahrad.


Kdo je zahradní architekt
Zahradním architektem se může nazývat každý, kdo k tomu má příslušné oprávnění, tedy autorizaci danou zákonem. Správné označení by mělo být „autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura“, ale většinou se užívá právě již zažité sousloví „zahradní architekt“. Neautorizovaná osoba užívající toto označení se dopouští nezákonného jednání. Autorizované architekty v České republice registruje Česká komora architektů (ČKA).


Škála jejich služeb je velice objemná a vyhovět takřka každému přání. Na velikosti prováděného projektu však přitom nezáleží, realizátoři jsou ochotni upravit třeba i jen předzahrádky, pergoly či terasy.
Mezi ty nejzákladnější položky nabídek jednotlivých firem však mimo mnohé další patří:

 • terénní úpravy
 • vytvoření či zpevnění cest a schodů
 • zhotovení jezírka, rybníčku či malého bazénku
 • založení skalky
 • vysazení rostlin, keřů i stromků
 • založení travních ploch a záhonů
 • závoz ornicí
 • dekorační práce (kameny, truhlíky, apod.)
 • pokládka mulčovací kůry či fólie
 • protiplevelná opatření
 • pokládka závlahového systému

Cesta ke splněnému snu

Každá realizace vysněné zahrady tzv. od nuly si vždy žádá svůj čas. Při využití autorizované firmy probíhá zpravidla v několika na sebe navazujících krocích:

1. Obhlídka zahrady
Základem každé budoucí krásné zahrady je osobní návštěva realizátora. Té může, ale i nemusí předcházet vaše předchozí nafocení či kresleného návrhu zahrady, kterou si přejete změnit. Zahradní architekt si prohlédne dispozice zahrady, její zasazení do okolí, provede terénní průzkum, ale zkonzultuje s vámi i představy a očekávání, která od celé realizace máte. Na základě toho se připraví kompoziční studie návrhu zahrady cenová nabídka na zpracování projektu.

2. Vytvoření projektu
Ten zpravidla zobrazuje základní rozvržení jednotlivých prvků zohledňujících funkce různých částí zahrady (obytné, rekreační, užitkové), dále pak zahrnuje osazovací plán a výkresy technických detailů. Doplněn je o tzv. výkaz výměr, seznam navrhovaných rostlin a průvodní zprávu. Většinou se vyhotovují dvě až tři různé varianty, aby si klient mohl vybrat.
V nabídkách firem jsou různé podoby projektu, například 3D náhledy, pohledy v různých ročních obdobích i letech růstu, prokreslení detailů atp.

3. Prováděcí projekt
Prováděcí projekt popisuje jednotlivé kroky realizace zahrady, od organizace často až po návrh rozvoje a udržovacích prací zahrady. Zahrnuje zpravidla i cenový odhad následné realizace.

4. Realizace zahrady
Samotná realizace zahrady se může dít na základě projektu a prováděcího projektu buď svépomocí, a nebo s pomocí profesionální firmy. Pokud si zvolíte tu, která vám vypracovala podklady, můžete navíc dosáhnout na různé slevy nebo služby zdarma (v případě uzavření smlouvy s firmou zahrnující i realizaci zahrady můžete například získat prováděcí projekt bez poplatku apod.). Všechny autorizované subjekty nabízejí na svou práci i několikaletou záruku.

5. Péče o zahradu
V případě zájmu je možné si zjednat i následnou péči o zahradu, ať už s měsíční pravidelností, nebo s obhlídkou jednou za rok. Tato služba se však většinou platí zvlášť, nebývá již součástí kalkulace nákladů.

Zahrada jako z pohádky (zdroj: www.zahradabrno.cz

Zahrada jako z pohádky (zdroj: www.zahradabrno.cz)

Zahrada za pár týdnů i několik let

Z nepěstované zahrady se bohužel nestane zahrada snů přes noc. Samotná fáze od prvního oslovení architekta po vytvoření prováděcího projektu může trvat i několik týdnů (zpravidla dva až čtyři). Samotná realizace už závisí na velikosti zahrady, komplexnosti a náročnosti jejích jednotlivých prvků, ale i na délce růstu rostlin. Osazovací plán většinou počítá s tím, aby bylo vytvoření zahrady v její plné kráse co nejrychlejší a aby se zakryl nedostatek pomaleji rostoucí flóry.
I proto, že přípravná fáze trvá relativně dlouho, se doporučuje, aby se s projektováním zahrady začalo již v zimních měsících.

Připravte si desetitisíce. Někdy i víc

Vytvoření zahrady na klíč může vyjít na desetitisíce korun, přičemž přibližně osm až 12 tisíc může stát jen realizační projekt. Nižší cenová hranice zpravidla platí pro menší plochy. Další výdaje mohou, v případě, že si nenecháte zahradu vytvořit od zpracovatele projektu, také na realizační plán. Největší položku rozpočtu pak spolknou náklady na samotnou zahradu.

Cena vs. kvalita aneb proč oslovit zahradního architekta?

Nikdo samozřejmě neříká, že svou zahradu nemůžete zkrášlit svépomocí nebo od neautorizované firmy, bez předchozí dokumentace zahrady. Výhodou využití služeb autorizovaného architekta (jejich seznam je zveřejněn a stránkách ČKA) však je, že:

 • mají povinně pojištěnu odpovědnost za škody způsobené při výkonu profese;
 • jejich odbornou úroveň garantuje Česká komora architektů
 • samostatná projekční činnost bez příslušné autorizace je v rozporu se zákonem

(zdroj: Česká komora architektů)

Naopak pokud se rozhodnete využít, alternativní, a tím zřejmě i levnější cestu, pak Česká komora architektů radí, abyste se nezapomněli u realizátora informovat, jako nabízí garanci na svou práci a zda má pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené při projektové činnosti (tu si nechte předložit). Není na škodu si nechat předložit i jeho reference. Pokud vám záleží na kvalitě výsledného díla, zjistěte si odborné zázemí firmy a kontaktní osobu, na niž se můžete obrátit v případě pochybností o kvalitě díla.

Zdroj: www.szkt.cz a stránky firem, zabývajících se realizacemi zahrad na klíč
Foto: sxc.hu a www.zahradabrno.cz

Tagy: péče o zahradu